దివగంతాల కావల…

నిత్యం మనసు లోలోన మాటాడుతోంది
మనాది గుండెను మెలిపెడుతోంది
బతుకుబాట భారమై సాగుతూంది
బాధ్యత మాత్రం లబ్‌ డబ్‌ మని ధ్వనిస్తోంది…

కడుపులో దుఃఖం రెట్టింపు అవుతోంది
తీరని బాధ గుండెని కప్పేస్తోంది
కనుల నిండా కన్నీరు ఉబుకుతోంది
అమ్మ… అమ్మ ఇక కనిపించకుంది…

కళ్ళనిండిన కన్నీరు ఇగిరిపోతోంది
ఆకాశంలో దుఃఖ మేఘం ఆవరిస్తోంది
హృదయ వేదన తిరిగి కన్నీరు వర్షిస్తోంది
అమ్మ… అమ్మ ఇకనుండి కనిపించనంది…

నుదుటిగీత చదవాలనే తపనైతే వుంది
బ్రహ్మ లిఖితం మార్చడం అసాధ్యమేనంది
అంతరిక్షం దాటి ఓ ఆశీర్వచన మంత్రం
నిత్యం వినవస్తోంది
వీడిన మాతృఛాయ వెన్నంటే వుంది?

గుండెతడి ఆత్మీయ స్పర్శకి నోచుకుంటుందా?
మనసు రోదన దిగంతాల కావల చేరుకుంటుందా?
నిజంగా నా మాటనకడ వినపిస్తోందా?
”అమ్మా… ఎట్లున్నవే”?

– అశోక్‌ గుంటుక, 9908144099

Spread the love
Latest updates news (2024-07-13 11:06):

increase pennis for sale size | best supplements for testosterone production h62 | viagra low price doseage | buy vJw male enhancement pills in ft lauderdale | aizen power big sale | do you need to be iWk prescribed pills for erectile dysfunction | JRe do menopause hormone pills increase libido | what does female viagra qHG feel like | 4X8 male enhancement pills at thailand | gnc womens euT libido enhancers | male enhancement online sale injection | do steroids help erectile K80 dysfunction | hard granny anxiety | physical erectile IgF dysfunction symptoms | proven natural libido g8z enhancers for males | genuine cock keeps growing | do you need a prescription to buy viagra 5hj online | how long NGX after taking viagra can you take cialis | doctors who treat erectile dysfunction kMx urologist portland maine | how to restore erectile wu7 dysfunction | viagra reklam? doctor recommended | how to get a larger penius cyF without pills | nfy erectile dysfunction funny memes | erectile dysfunction and FJS prostate cancer treatment | treatments for impotence 8Cx erectile dysfunction | erectile dysfunction cures ctj summary | dragon male enhancement pills review OJg | male enhancement big sale congo | what does viagra S1M pills do | viento erectile dysfunction online sale | kangaroo f1 online sale | do you MX5 need a prescription for viagra in italy | can sildenafil cure MdJ erectile dysfunction | free Rux trial of viagra | do you need id for eoi viagra | erectile dysfunction OGe 80 diagnosed | official discount tadalafil | cbd gummies and erectile dysfunction lL1 | can fHz viagra make you feel sick | what is the lHl active ingredient in viagra | top 3 BO3 natural breast enlargement herbs | best male enhancement pills VVM of 2018 | tablets for P2R long time sex | cbd oil viagra cures dementia | no 1 testosterone sCm booster | circumcision affect kFx erectile dysfunction | psychopaths and erectile dysfunction Y26 | can dvt cause erectile tcl dysfunction | bpp mens miracle health male enhancement pills | best Tzu lubricants for men sex