నైకా నుంచి ‘జెంటిల్‌మెన్స్‌ క్రూ’ ఉత్పత్తులు

న్యూఢిల్లీ: మహిళలకు సంబంధించిన ప్రీమియం కాస్మోటిక్స్‌ ఉత్పత్తుల్లో గుర్తింపు పొందిన నైకా కొత్తగా జెంటిల్‌మెన్స్‌ క్రూ బ్రాండ్‌తో పురుషుల ఉత్పత్తుల్లోకి ప్రవేశించినట్లు తెలిపింది. పురుషుల కోసం విస్తృత శ్రేణీలో ప్రతి రోజూ అవసరమైన డియోడరెంట్లు, బియర్డ్‌ కేర్‌, హెయిర్‌స్టైలింగ్‌ శ్రేణితో విడుదల చేసినట్లు పేర్కొంది. 48 గంటల పాటు యాక్టివ్‌గా ఉండే మూడు అహ్లాదకరమైన డియోడరెంట్స్‌ను ఆవిష్కరించినట్టు తెలిపింది.

Spread the love
Latest updates news (2024-07-24 20:15):

sexual health clinic banbury morning after oEt pill | for sale viagra medellin | big pinnis free shipping | top best foods that acts yxP like viagra | herbs for sex drive male ac7 | squeeze method online shop | how to hOo increase size of panis | how to test chG your sexuality | online shop gnc viagra supplement | Vc9 how long can you keep cialis | 5cK terazosin side effects erectile dysfunction | powerzen red 4500 Isu male enhancement pills | insulin low price erectile dysfunction | revatio dosage for Lhz ed | how large is a penis zyI | manforce HI2 50 mg tablet price in india | effect of PNp pennis enlargement | volume pill effects cbd cream | pomegranate seeds and erectile E7f dysfunction | girl getting low low price | layboy aOc male enhancement drink | does weed 9Hq kill sperm | viagra pNY prank on bianca | abdominal hernia and erectile Dlk dysfunction | nitro boost online shop supplement | how long does it take a herpes outbreak IgG to heal | how to get viagra at walgreens CKl | male BSC enhancement pill ron jermey | cialis free most effective | 2020 best male enhancement pills OO4 | does walgreens yay have generic viagra | male enhancement H0O liquid rhino 6500 | erectile dysfunction and ooy kidney function | generic cbd cream vigra | which online site sells the best viagra Qfw | best cbd cream men sex | alcohol plus viagra cbd cream | viagra online shop sizes | there are several surgical treatments uWz for sexual dysfunction | viagra 1DI bad side effects | gm4 remature ejaculation pills india | sx pill genuine | best male enhancement pills for vPS length and girth | what happens if erectile dysfunction goes ej9 untreated | big sale penis enlargement treatment | low price fixing premature ejaculation | sex big sale drive drugs | for sale 200mg of viagra | sTG is saw palmetto good for erectile dysfunction | do bananas 3cK help with erectile dysfunction