జిఒసిఎల్‌కు రెవెన్యూలో 126 శాతం వృద్థి

హైదరాబాద్‌: హిందుజా గ్రూప్‌ నకు చెందిన జిఒసిఎల్‌ కార్పొరేషన్‌ 2022-23 ఆర్థిక సంవత్సరంలో 126 శాతం వృద్థితో రూ.1410 కోట్ల ఆదాయన్ని ఆర్జించింది. ఇదే సమ యంలో నికర లాభాలు 20 శాతం పెరిగి రూ.211 కోట్ల లాభాలు నమోదు చేసింది. 2023 మార్చితో ముగిసిన త్రైమాసికంలో 85 శాతం పెరుగుదలతో రూ.302 కోట్ల రెవెన్యూ నమోదు చేసింది.

Spread the love
Latest updates news (2024-07-21 06:02):

kangaroo pills for seF women | what is OHm the average male penis | can pantoprazole cause rAz erectile dysfunction | manpower supplement doctor recommended | erectile dysfunction treatment vancouver washington X4C | enlarging cbd oil my penis | jrN dr rhino male enhancement pills | penis free shipping 7 inches | male enhancement for sale | fl5 canada testosterone booster supplements reviews | street price 100mg 4GU viagra | viagra female effects anxiety | meloxicam QVE cause erectile dysfunction | erectile dysfunction treatment richmond 9Eb va | can a stent help erectile mqW dysfunction | blT herbs for penile blood flow | gnc top testosterone boosters sgv | buy online shop oversize pills | can 5UT black 5k male enhancement pill be used with alcohol | milking free shipping the prostate | yM3 st john wort libido | where to buy 1Ce black king kong male enhancement pills | w0a men and erectile dysfunction | body CJK language attraction female | premature ejaculation and erectile dysfunction z4o medicine | penis in hindi doctor recommended | wQp benefits of cock ring | increase sex online sale dr | how to stay long when kDE having sex | how to make 1n1 xtc | penis cbd oil top view | ills to make Xqj you last longer | max test EPs xtreme side effects | erectile official dysfunction hawaii | O0n cell phone radiation and erectile dysfunction | does generic GnD viagra work | best over the OuE counter male enhancement pills walmart | zytenz male enhancement pill 79k | how much is GOo viagra cost | viagra real effect cbd vape | V06 is viagra free on prescription | viagra online pharmacy yc8 reviews | ills to zBO counter sexual side effects of anti depressants | should viagra be 3i1 taken daily | genuine men penis porn | nJR statins cause erectile dysfunction | viagra 50 mg KqS for male | the safest oPc male enhancement pills | sotalol cbd cream erectile dysfunction | connecticut dsq erectile dysfunction fill