జేఈఈ ఫలితాల్లో జాతీయ స్థాయిలో బి సి కేటగిరీలో 6167 ర్యాంక్

నవతెలంగాణ- గాంధారి
గాంధారి మండలంలోని తీప్పారంతాండాకు చెందిన మంజ పెంటయ్య కుమారుడు మాంజ రంజిత్ ఇంటర్ గౌలిదొడ్డి సోషల్ వెల్ఫేర్ కాలేజ్ లో చదువుకున్నాడు. ప్రభుత్వం ఈ రోజు వెల్లడించిన జేఈఈ ఫలితాలలో జాతీయ స్థాయిలో బి సి కేటగిరీలో 6167 ర్యాంక్ రావడంతో పాటు ఇంటర్ లో979 మార్కులు సాధించాడు జేఈఈ మంచి ర్యాంక్ సాధించడంలో తల్లి దండ్రులు ఆనందం వ్యక్తం చేశారు ఈ సందర్భంగా తండా సర్పంచ్ సుందరిబాయి బిషన్ నాయక్ రంజిత్ కు స్వీటు తినిపించి అభినందించారు

Spread the love
Latest updates news (2024-07-19 18:07):

how can your penis get bigger 4ez | no sexual free trial stamina | peligros doctor recommended del viagra | jelqing side cbd oil effects | genuine ycnogenol walmart | official sexual vitamins | free shipping free female viagra | how to make your penis grow big oOb | zOe male enhancement for over 60 | UgW how to make long pennis naturally | improve sex 8tX drive naturally | ill for women to increase libido P6o | over the uw7 counter libido enhancers for men | cpm anxiety pill green | virectin side effects online sale | biomanix pills review online sale | VmS urologist erectile dysfunction near me | 7oJ urgent care erectile dysfunction | 9Uj cheap pain medication online | doctor doctor recommended sexy | viagra treating for sale covid | g9O can you take ashwagandha and viagra together | levitra cbd vape online prices | how to increase prostate evC fluid | anxiety flomax reviews | n23 hcg drops for sale online | can women take male enhancement 3Cw pills | male XH4 performance enhancement pills | planned FC3 parenthood erectile dysfunction | can back Vxq injuries cause erectile dysfunction | 92h is cialis covered by insurance | how much time for peS viagra to work | how to make N6W a penis big | doctor recommended female libido increase | paxil side effects erectile dysfunction AfX | where can i buy max NUU performer | egG best online source for generic viagra | number 1 vYz erectile dysfuntion pills | kangaroo female sexual enhancement pill K1X | OYO what will make you last longer in bed | bluze male YXH sexual enhancement pills | does viagra work for young guys Kpx | natural most effective male enlargement | how much is viagra yie with goodrx | how long does it qp5 take to viagra to work | thailand viagra cbd vape gel | cbd vape male enhancement suppleme | how to RoO prevent cumming | can women get an 3ID erection | women like dick online sale