పూర్వ విద్యార్థుల ఆత్మీయ సమ్మెళనం..

-రూ.40 వేలు ఆర్థిక సహయమంధజేసిన స్నేహితులు

నవతెలంగాణ-బెజ్జంకి 
మండల కేంద్రంలోని ప్రభుత్వోన్నత పాఠశాల 1994-95 విద్యాసంవత్సరంలో విద్యనభ్యసించిన విద్యార్థులు అదివారం సత్యార్జునా గార్డెన్ యందు పూర్వ విద్యార్థుల ఆత్మీయ సమ్మెళనం అనందంగా జరుపుకున్నారు.ఈ సందర్భంగా విద్యను భోదించిన గురువులను శాలువా కప్పి ఘనంగా సన్మానించారు.నలుగురు స్నేహితుల కుటుంబాలకు రూ.40 వేలు ఆర్థిక సహయంగా అందజేశారు.28 ఎండ్లకు సహచర మిత్రులందరం ఒక చోట ఆత్మీయంగా కలుసుకోవడం అనందనీయమని పూర్వ విద్యార్థులు అనందం వ్యక్తం చేశారు.
Spread the love
Latest updates news (2024-07-16 07:49):

natural libido pills safe for heart patients PYU | does female masturabation cause weight gain z9O | walmart generic viagra price CYr | cbd oil hercules penis pump | how can i get ygN viagra or cialis | extenze original formula 6Rn male sexual enhancement local stores | ecstasy 78u and viagra together | raw eggs fKO increase testosterone | how much does hSt the military pay for viagra | erectile dysfunction first Om0 sign of heart disease | is it ok to split viagra pills qc8 | male enhancement pills in 1GP ghana | how to stop joy premature ejaculations | 0EL what does your dick look like | ro online shop plus pill | does rgs coffee lower testosterone | buy viagra online with a 0kc prescription | roduct similar to viagra B4G | male libido enhancer bg1 chemist warehouse | sex YB1 positions for tall guys and short girls | Zyrexin pills review anxiety | how MHK common is an 8 inch penis | can you get d19 male enhancement pills at walmart | female cbd vape sex hormones | cbd vape male sex vitamins | enus official girth | zMK there any prescription female libido enhancer | wYG how long it take viagra to work | horny goat weed extract with maca root lNF | shower 4wf max pump review | how to eHI decrease penile size naturally exercises | can you take viagra with cocaine zTi | size gain plus results oTu | diet pills at AAc walgreens | viagra duration low price time | over the counter male Jel enhancement | how to judge penis size ihB | does viagra affect size rMR | rock on sexual enhancement 778 drink for male reviews | stay harder rHP longer naturally | granite pills gnc low price | chiropractic adjustment WQ6 erectile dysfunction | supplements for increased ejaculation 1ax | male enhancement pill available ccm | viagra Vbi like medicine for female | free shipping stamina max | cupping for erectile 0cs dysfunction | list of drugs and xa0 their uses | do vacuum pumps o2W really work | male jl9 sexual performance pill