యంత్రంలో చిక్కిన యువకుడి చేయి..

నవతెలంగాణ-చందుర్తి : ఓ యువకుని చేయి పశు గ్రాసం యంత్రంలో చిక్కి తెగిపోయింది. కిష్టం పేట గ్రామానికి చెందిన ఊగిలే జలందర్ అనే యువకుడు ఆదివారం తన పాడి గేదెలు పశు గ్రాసం కట్ చేస్తుండగా ప్రమాదవశాత్తు  యంత్రంలో చేయి చిక్కి తెగిపోయింది. వెంటనే స్థానికులు కరీంనగర్ ఓ ప్రయివేటు ఆస్పత్రికి తరలించారు.

Spread the love
Latest updates news (2024-07-15 22:36):

free shipping cbd gummies ventura | i ate two 7vl cbd gummies | cbd xRD gummies for sleep walmart | cbd gummies dosage RPk guide | justcbd cbd holiday gummies 250mg d6M 500mg 1000mg | Dr2 do cbd gummies constipate you | does XKm cbd gummies expire | OYY oros cbd full spectrum gummies | eagle hemp cbd gummies tinnitus Y0N | cbd sleep gummies side psl effects | super chill cbd gummies get you high gFm | best cbd yis gummies in florida | cbd gummies from isolate 7Tl | hempzilla cbd TpF gummies mg per gummy | smilz cbd gummies antonio brown SGc | cheef cbd most effective gummies | purekana hemp RMC cbd gummies reviews | noble hemp cbd djL gummies review | uTf cbd gummies affiliate programs | 1TV royal blend cbd gummies for pain | captain la cbd gummies oEc | online shop kushy cbd gummies | num cbd gummies and alcohol | THp did shark tank really endorse cbd gummies | cbd gummy dose most effective | what is i7s cbd gummy formula | most effective cbd gummies minnetonka | cbd gummies OFt and smoked | cbd r uGF us gummies 1000mg | true value cbd uAk gummies | wt3 purekana cbd gummies benefits | select cbd wholesale gummies TeG | does cbd gummies help cOV fibromyalgia | green health cbd gummies matthew TmH mcconaughey | doctor recommended albanese gummies cbd | cbd gummies free trial hawthorne | where can i DuB find cbd gummies for pain | oros cbd 1MO gummies phone number | delta 8 4pg gummies cbd or thc | delta 8 O2l cbd gummies get you high | 5yl natural organics cbd gummies | cbd free trial gummies capsules | cbd gummies pain mail 7mE | adverse effect dEj of cbd gummy icd 10 | zenzi cbd gummies Sbt australia | can AkP you order cbd gummies online | can you take cbd gummies with CzT adderall | kye 10mg cbd gummy effects | 10 uoM best cbd gummies for pain wholesale | yumi eCs nutrition cbd gummies