అధిక పీజులు తీసుకుంటున్న ప్రైవేటు పాఠశాలపై చర్యలు తీసుకోవాలి ఏఈవో వినతిపత్రం అందజేత

నవతెలంగాణ- గాంధారి
గాంధారి మండలం లోని ప్రైవేట్ స్కూల్ పై చర్యలు తీసుకోవాలని meo గారికి వినతి పత్రం ఇవ్వడం జరిగింది గాంధారి మండలంలో ఉన్న ప్రైవేటు స్కూల్ పై చర్యలు తీసుకోవాలని అన్ని స్కూల్ ఒకే విధంగా స్కూల్ ఫీజు తీసుకోవాలని గిరిజన విద్యార్థి సంఘం నాయకులు ఎంఈఓ గారికి వినతి పత్రం ఇవ్వడం జరిగింది కొన్ని స్కూల్ వాళ్ళ ఇష్ఠ ను సారంగా ఫీజుల మోత మోగిస్తున్నారు కాబట్టి స్కూల్ యజమానులపై చర్యలు తీసుకోవాలని గిరిజన విద్యార్థి సంఘం డిమాండ్ చేస్తుంది ఈ కార్యక్రమంలో జిల్లా అధ్యక్షులు ప్రేమ్ దాస్ నాయక్ పర్సురామ్ నాయక్ జిల్లా ప్రధాన కార్యదర్శి దేవిసింగ్ నాయక్ పాల్గొన్నారు

Spread the love
Latest updates news (2024-07-21 05:53):

gluten and blood sugar levels LsY | what can keep my blood sugar from going low AMy overnight | 6Uw what rsnge is normal blood sugar | k8t 285 blood sugar after meal | when does high blood sugar cause damage NfG | does honey raise your blood sugar 1Ak like white sugar | blood sugar monitors linked to WNI smart phone | blood sugar 2Ut 104 mg dl | what should my blood sugar level be after YGl fasting | does coconut sugar affect blood sugar r2S | LF8 what lab tests blood sugar | does family dollar 0kN have blood sugar monitor | lower glycemic and blood sugar qUN level | can levothyroxine zC2 sodium cause blood sugar to rise | goal fasting blood sugar OXS diabetes | typical blood mG8 sugar readings | blood sugar levels KJ3 immediately after eating chart | blood sugar monitior for home use AH0 | what do you uS2 do if blood sugar is low | effects of levothyroxine on blood sugar J3E | what foods are good to bing up blood Tqh sugar | why do we get low blood ls6 sugar | why does my blood sugar go up with exercise G4M | how much cinnamon is needed to lower 0EH blood sugar | is 86 normal blood sugar lib | normal blood xio sugar level for baby less than 2 years | foods to eat to quickly lower blood Kyf sugar | most effective blood sugar 165 | good R7E blood sugar levels for diabetic | how do i drop my BG0 blood sugar | nature way blood ImS sugar with gymnema | metformin for high blood 3Wg sugar | EPg do stains effect blood sugar | my blood AeY sugar is 129 in morning | low blood sugar orange vOy juice | tmU do nuts raise blood sugar levels | Fji fasting blood sugar level by age | what not to eat before a fasting blood sugar Uop test | most common symptoms TJN of high blood sugar | does apple cider vinegar help control blood sugar levels TF7 | blood sR3 sugar medical term | how to increase blood sugar level immediately at home aQ3 | is a 60 fasting blood dTf sugar bad | how Dbx to measure blood sugar | if my blood jMN sugar is high should i take insulin | cortisol blood sugar regulation CLt | best xVC blood sugar monitoring machine | how much sugar do we need in your blood Pdn | antibiotics low MsF blood sugar | zfv can blood sugar levels rise without eating