మీర్ పేట్ మున్సిపల్ కార్పొరేషన్ కమిషనర్ గా అల్లూరి వాణిరెడ్డి

నవతెలంగాణ-మీర్ పేట్
మీర్ పేట్ మున్సిపల్ కార్పొరేషన్ కమిషనర్ గా అల్లూరి వాణిరెడ్డి బుధవారం బాధ్యతలు స్వీకరించారు. నాగారం మున్సిపాలిటీ కమిషనర్ గా విధులు నిర్వహించిన ఎ వాణిరెడ్డి గ్రేట్ టు నుండి స్పెషల్ గ్రేడ్ కమిషనర్ గా ప్రమోషన్ లో మీర్ పేట్ కార్పొరేషన్ కమిషనర్ గా బదిలీపై వచ్చారు. మీర్ పేట్ కార్పొరేషన్ కమిషనర్ గా పనిచేసిన సీఎచ్ నాగేశ్వర్ రామగుండం మున్సిపల్ కార్పోరేషన్ కమిషనర్ గా బదిలీపై వెళ్లారు.
Spread the love
Latest updates news (2024-07-24 20:38):

cbd sleep gummies WB5 uk | cbd gummies big sale charleston | xAf how safe are cbd oil gummies | uHs kushly cbd gummies stock | 9UP slumber chews cbd gummies | drug emporium s3R cbd gummies | cbd gummies for sale burlington | top cbd gummies Y59 companies 2020 | 750 mg cbd gummy ExY | smlz cbd gummies low price | cbd peach gummy rings baN | 5mg thc cbd XeV gummies | baconizedlinguine genuine cbd gummies | just cbd hemp infused gummies 250mg 06C | meijer cbd cream cbd gummies | cbd 2pt gummies where to buy in scottsdale az | appalachian cbd big sale gummies | cbd gummies WBi for sleeping canada | best gummy cbd free shipping | cbd cube gummies IlU full spectrum review | cbd QGK gummies near mansfield | nYC how long can cbd gummies stay in your system | Yir cbd gummies for lung health | hemp extract cbd gummies IdT | will M4h cbd gummies show in drug test | uses of krY cbd gummies | cbd gummy online shop beard | do cbd gummies show AF5 up on drug test | aF7 how to infuse gummy candies with cbd | yukon Tv2 valley cbd gummies | botanical cbd gummies aBY price | martha stewart cbd gummies for arthritis PQq | do smilz cbd Nkq gummies work | is pure oGc cbd gummies legit | cbd gummies XAf sellers sweetstone | are cbd gummies 8TS illegal in utah | pirde cbd cbd oil gummies | power cbd gummy T7Y bears scam | online shop cbd gummies fargo | doctor recommended cbd gummies distribution | what qBb percentage of cbd is in gummies | cbd gummy online shop drops | fx cbd gummies near 3Ly me | how effective are cbd gummies for pain Tju relief | cbd vape dog gummies cbd | can you take cbd gummies with HbJ metoprolol | keoni cbd gummy cubes amazon Nux | how SXW quickly does cbd gummy work | natural only cbd vPt gummies reviews | 2fS hawkeye cbd gummies reviews