శ్రీవారి ఆలయంలో అపశ్రుతి..

నవతెలంగాణ-తిరుపతి: తిరుపతి స్వామి వారి ఆలయంలో అపశృతి చోటుచేసుకుంది. ఆలయ మహాద్వారం వద్ద హుండీ ట్రాలీ నుంచి కింద పడిపోయింది. దీంతో హుండీలో నుంచి కానుకలు కింద పడిపోయాయి. ఆలయం నుంచి రోజువారి హుండీలు పరకామణికి తరలిస్తుండగా ఈ ఘటన జరిగింది. వెంటనే అప్రమత్తమైన టీటీడీ సిబ్బంది మహాద్వారం వద్ద దర్శనానికి వెళ్లే భక్తులను కొద్దిసేపు నిలిపివేశారు. కింద పడిపోయిన కానుకలను తిరిగి హుండీలోకి వేశారు. తర్వాత హుండీని ట్రాలీలో నుంచి లారీలోకి ఎక్కించి, అక్కడి నుంచి పరకామణికి తరలించారు.
Spread the love
Latest updates news (2024-07-13 11:43):

cbd gummy for ed YGq | cbd low price gummies klarna | boulder farms cbd gummies CrW | cbd gummies most effective takealot | safest cbd gummies for gJh pain | cbd v5b gummies a felony | ABV serenity cbd gummies amazon | pure Ect kana cbd gummies price | gummy bear ba8 with cbd | viralax cbd gummies online sale | super cbd 4ME gummies for sale | lunchbox cbd CfV gummies relief | cbd gummies atm 2000mg uk | tree hQv house d9 cbd gummies | cbd gummy free trial review | BmQ magicalbutter cbd gummies recipe | when to take cbd nKs gummies | cbd 0wX gummies hemp bombs reddit | sunmed cbd gummies peach rings xGB | stimulant cbd gummies for bvO ed | how much thc in cbd gummies kk9 | cbd free shipping gummies gummies | botanical farms cbd FkB gummies customer service number | NJb buy otc cbd gummies | cbd gummies grown md KOX | cbd gummies 5 2N3 count 10mg | expired cbd low price gummies | benefits of Ia2 cbd gummies for pain | PSc cbd gummies for pain relief dosage | does cbd gummies cause JCb red eyes | how long does cbd gummies stay in your body Dhr | cbd gummies for sleep 8Ep 2021 | can kids take Hie cbd gummies | kushy punch cbd peach gummy 71L 100mg | omega cbd gummies online shop | hi tech cbd gummies gYj | low price champagne gummies cbd | does cbd gummies 3QA show up on a drug screen | koi cbd gummies FEG 12 pack | do cbd DgS gummies help with inflammation | gold line cbd gummies Wcx review | kenai LbP farms cbd gummies ingredients | uTf cbd gummies affiliate programs | royal blend 6i5 cbd gummies near me | online sale cbd gummies distributors | hemp worx 4qv cbd gummy | most effective chow cbd gummies | cbd gummies best for dlz anxiety | 6Ae are gummy cbd really good | cbd q2I gummies with thc benefits