ముదిరాజ్ అధ్యక్షునిగా మెతుకు శివకుమార్ నియామకం

నవతెలంగాణ – కంటేశ్వర్
తెలంగాణ ముదిరాజ్ మహాసభ రి.నెం. 443/14 నిజామబాద్ జిల్లా అధ్యక్షునిగా మెతుకు శివకుమార్ ముదిరాజ్ నిజామబాద్ అర్బన్ ని నియమించడం జరిగిందని తెలియజేయడానికి సంతోషిస్తున్నాము అని తెలంగాణ ముదిరాజ్ రాష్ట్ర అధ్యక్షులు బండ ప్రకాష్ తెలిపారు.తెలంగాణ ముదిరాజ్ మహాసభ నియమించిన జిల్లా అధ్యక్షునిగా జాతిని ఐక్యం చేస్తూ జిల్లాల కమిటీలను, జిల్లా అనుబంధ విభాగాలను నిర్మాణం చేయడం ద్వారా ముదిరాజుల అభ్యున్నతికి, పురోగతికి, సంక్షేమానికి, సామాజిక, ఆర్ధిక, రాజకీయ, సాంస్కృతిక రంగాలలో పురోగాభివృద్ధికి కృషిచేస్తారని విశ్వశిస్తున్నాము. తెలంగాణ ముదిరాజ్ మహాసభ నిర్దేశించుకున్న లక్ష్యాలను నేరవేర్చుటలో తెలంగాణ ముదిరాజ్ మహాసభ నాయకత్వంలో తగిన రీతిలో మీ బాధ్యతలను త్రికరణ శుద్ధితో నిర్వర్తిస్తానని తెలిపారు. నిజాంబాద్ ముదిరాజ్ జిల్లా అధ్యక్షుడిగా అయినందుకు ప్రతి ఒక్కరూ ఘనంగా సన్మానించారు.

Spread the love
Latest updates news (2024-07-21 06:26):

U2B cbd gummies and mg | where to buy eagle cbd iQN gummies | do cbd gummies myh work for weight loss | cbd gummies that give you 47A energy | what are cbd gummies and 2O4 how do they work | cbd cnS gummies with food | condor cbd gummies 750 mg pvU | organic cbd gummies from i4p empe usa | cbd POQ gummies cause drowsiness | where to buy cbd w7I gummies in nc | cbd gummies plus cbd cream | Jq2 will cbd gummies help with high blood pressure | cbd gummies military free trial | can you take cbd gummies Nc1 with high blood pressure medication | can i fly with cbd gummies 2021 nNY | cbd gummie yXq sick to my stomach tired | home made gummies dWb cbd | genuine social cbd gummies | cbd F2S gummies near me price | effects of 500mg cbd gummies qrn | cbd gummy side effects 2Pk on kidneys | best cbd gummies company Wqm | can i take phA my cbd gummies on an airplane | broad spectrum infused cbd FM2 gummies | organic cbd wK3 gummies white label | cbd cbd vape gummies cheap | 25mg cbd giW gummies near me | dr oz cbd gummies Fru for ed | cbd cream ohio cbd gummies | cbd gummies free shipping athens | how long does it take for cbd gummies to ykl effect | thc free cbd gummy xGF | cbd gummies para OtW dormir | eagle cbd gummies zVo for tinnitus | buying cbd official gummies | cbd gummies noE for addiction | reliable official cbd gummies | what to expect when taking cbd gummies USX | soothe you cbd gummies wfP | helio pure cyn cbd gummies | 100mg cbd MQl gummies effect | cbd gummies for alcoholism 85r shark tank | does super cbd FwM gummies really work | top 5 xry cbd gummies 2020 | kangaroo cbd L4z gummies review | how much J1D cbd is in each gummy | cbd gummies with thc rlQ delta 8 | pineapple online sale cbd gummies | dr oz and bK8 megyn kelly cbd gummies | cbd gummies 250mg how many to wdT take at one time