శోభ

ప్రపుల్ల సాగర వదనంపై
ప్రపంచ జీవన మధనంపై
కదులుతున్నది కవితా తరంగం..
భానుడి లేలేత కిరణాల సోయగం
ఆహ్వానించి – ఆస్వాదించిన
పసిడి కడలి సౌందర్యం..
పచ్చటి పచ్చిక ఆదరాన
వెచ్చటి పవన చుంబనం
ఇది అనుదినం అరుదైన సంగమం..
ముద్దులొలికే మూగజీవుల విన్యాసం
సన్నని పిల్లగాలుల మురళీ గానం…
పవిత్ర హదయానికి పరాకాష్ఠ
ధరిత్రి నుదుటన సింధూరమై
సంచలిస్తూ సంచరించే దివాకరం..
అడుగుజాడలను
ఆరాధించే ఆడపడుచులు
మడుగు అడుగులను ఆఘ్రాణించే మత్స్యరాజములు..
మబ్బులకనువుగా మయూర నర్తనములు
మదు, మధుర కోకిల
వసంత సంకీర్తనములు..
అంతరాయాలను ఆగ్రహించి
ఆంతరంగిక సౌదంలో.,
నిశ్శబ్ద సంభాషణ సాగించే
వక్ష తేజమ్ములూ…
చరిత్ర తెలిపినా/ చరిత్ర నిలిపినా..,
జగతి జీవన భ్రమరంలో
ధన’పడగ ధరిత్రి నిండా పరచుకుంటున్నప్పుడు
ఎంతటి అమలిన సౌందర్య మైనా…,
అంతర్ధానమేనా…
కదిలే కాల భ్రమణంలో

– బొడ్డుపల్లి సాయిశంకర చారి, 8978972067

Spread the love
Latest updates news (2024-07-16 07:43):

ho bad is a blood oHR sugar of 140 | blood sugar monitor without blood e78 sample | Hwp does alcohol cause high blood sugar levels | normal blood sugar tnz level normal person | fastest natural way to bring down blood sugar YRb | blood sugar 65 4 hours after eating EY9 | can Wb6 malabsorption make my blood sugar worse | difference PO7 between high blood sugar and high blood pressure | HR4 nopalitos blood sugar diabetes | low blood sugar 53g gastric sleeve | rFr what is the healthy sugar level in blood | what causes blood sugar to drop to r0s 50 | does anoro raise blood sugar UO8 | 2UP blood sugar level after eating food | low blood sugar WgO to do | signs blood sugar levels 6JY are high | 106 8qE fasting blood sugar level | sex 9Gf increase blood sugar | average XNu blood sugar 110 | is i9i low blood sugar hypoglycemia | blood N3c sugar low in morning andthen raises too fast | what is a MCe good blood sugar after meals | blood sugar level 113 before eating 95L | lSh signs that your blood sugar is high | does fried fish increase blood sugar bEA | what is the ideal blood KxJ sugar level fasting | blood Tez sugar levels proper diet | the b8b blood sugar detox diet | which hormone facilitates V0J the lowering of blood sugar | does Khi curcumin reduce blood sugar | a new technology to test b2v blood sugar | mango fasting blood prc sugar | tEn 124 blood sugar to a1c | dizziness and high blood sugar levels 56O | is blood sugar 395 bad d7e | can i drink coffee before a fasting dX5 sugar blood test | alpha lipoic acid blood jsO sugar in healthy adults | can blood sugar cause tingling in face r1W | 230 blood sugar ABk level | long term effects of low blood sugar in uBO babies | where to prick a dog TWH for blood sugar | decreased blood sugar levels 1vd can increase food intake | blood sugar glucose level stress in ear JDS | v2K blood sugar levels empty chart printable | blood sugar and diabetes range DoA | 101 fasting blood 4xE sugar test | signs that my kPI blood sugar is high | iphone Uog 6 plus blood sugar monitor | normal blood sugar levels chart hUG fasting | semen ejaculation NfA and elevated blood sugar