తాడ్వాయిలో ఘనంగా బోనాల పండుగ

నవ తెలంగాణ-తాడ్వాయి
తాడువాయి మండల కేంద్రంలో ఆదివారం బోనాల పండుగను ఘనంగా నిర్వహించారు మహిళలు బోనాలు ఎత్తుకొని గ్రామములో ఊరేగింపుగా వెళ్లారు గ్రామదేవతలు వద్దకు వెళ్లి అక్కడే బోనాలు ఉంచి ప్రత్యేక పూజలు నిర్వహించారు రాబోయే వర్షాకాలంలో గ్రామంలో మంచి పంటలు పండాలని పంటలకు ఎలాంటి చీడపీడలు రాకుండా కాపాడాలని దేవతలను ప్రార్థించారు ఈ కార్యక్రమంలో యువకులు మహిళలు గ్రామ పెద్దలు పాల్గొన్నారు.

Spread the love
Latest updates news (2024-07-22 22:26):

farmacia roma online shop viagra | eating disorders and erectile dPY dysfunction | erectile dysfunction drug QgF avanafil | official phosphatidylserine erectile dysfunction | how to increase your 5fB stamina in bed | semen load genuine | ardent male enhancement el3 pills reviews | how can i increase 6Uv my ejaculate volume | viagra and cbd cream revatio | IY0 athletes and erectile dysfunction | online shop otc pill | what medicine helps 71O with erectile dysfunction | can FHg i take more than 100 mg of viagra | nitric oxide help erectile dysfunction F4z | order 5aS viagra connect online | genuine selling viagra online | how pyt long dies viagra last | male erectile ffr dysfunction pills over the counter | vWS garlic for erectile dysfunction reddit | for sale squeeze sex | horny genuine women pills | how long for viagra CdA to be effective | official supplement for men | sandia viagra for sale natural | is xanax kN4 and viagra safe | regaining libido cbd vape | viagra eyK all natural equivalent | increase cbd oil sexual power | rhinos penis free trial | bella labs teeth iQT whitening | can chinese medicine cure erectile dysfunction agr | what happens XCL when you take metformin and eat sugar | 38 year old man erectile fQR dysfunction | WVQ can full spectrum endocannabinoid oil cause erectile dysfunction | viagra and Qlo beta blockers | trusted upX tablets online pharmacy | black hjW bull male enhancement free trial | examples x3O of erectile dysfunction | big sale mg blues | icd 10 for vdW male erectile dysfunction | 69 ave online sale pill | best LNF supplement for premature ejaculation | best way to last longer in Ao0 bed naturally | erectile dysfunction due to vitamin d 4tw deficiency | gain vV4 inches on penis | viagra tamil anxiety | suspensory ligament ICw before and after | cbd oil stendra user reviews | viagra and low price gerd | pills for WOk sexually active for male