పంచవలసిన రొట్టెలు!

గులెలిసి పోతున్న గోడల మీద పెచ్చులూడుతున్న జ్ఞాపకాలు లోయలోకి జారిన జ్ఞాపకాల్లో నిశ్శబ్దంగా ప్రతిధ్వనిస్తూ నిన్నా మొన్నటి ఉత్సవాల చప్పట్లూ… ఉద్యమ…

సూపుడు వేలు సూర్యుడు

ఓటంటే ? అక్షరం దిద్దని ఏలి ముద్రనా ? ప్రయాణం అయిపోయినంక పనికిరాకుండా పోయే ఎర్రబస్సు టికెట్టునా? కాదు! ఓటంటే ఆపద…

గాయాల పురిటి

నవ్వుకునే గాయాల బాధలన్నింటికీ వీడ్కోలిస్తున్నాను దుఃఖాన్ని విచిత్రంగా చూస్తే దూరాన్ని వెతుక్కొని రగిల్చే నిఘంటువుల్లోకెక్కని గాయం పెద్దదిగా ఎలా ఉందో చుస్తునాన్నను…

నిర్వాసిత

ఒక దు:ఖపునేల మీంచి వస్తున్నాను బతుకుపోరులో ఓడిపోయీ .. అడవిలో ఆకుల్లా రాలిపోయిన పురా జ్ఞాపకాల ఆదివాసీగూడల్లోంచి వస్తున్నాను డిండీ జలకోర…

ఏ’కాకి’..

ఎంతకాలం నుండి ఆ కాకి మా యాప చెట్టు మీద గూడు కట్టుకుని ఉందో తెలియదు కానీ ఊహ తెలిసినప్పటి నుండీ…

జేజేలు

పోరాట అడ్డా ఓరుగల్లు గడ్డ అరుణ వర్ణం పులుముకుంది ఎర్ర పార్టీ సారథ్యంలో సాగే జన చైతన్య యాత్ర సభకు సబ్బండ…

గర్భ ‘సంస్కారం’

”ఏమిటి రమేష్‌! ఫోన్లో ఎంటో వెతుకుతున్నావు? నేనొచ్చింది నీకు తెలుసా లేదా!” అంటూ వచ్చాడు శివ. శివ ఫోన్లో ఉన్నాడు. తలెత్తి…

కాలిగిట్టెల శబ్దం

మూలసుక్క పొడిసిపొడవంగానే మా పల్లెలో కట్టెల పొయ్యిమీద రొట్టెల సప్పుడు కునుకుబట్టిన చెవులకు డప్పు సప్పుడైతది. గొరుకొల్లు పడమట పందిరేయ్యగానే పొలంబాట…

వలస శవం

ఊహించని కష్టమేదో… ఊరు దాటేలా ఉసిగొల్పిందో… భరించలేని బాధేదో, బతుకును ముల్లెగట్టి, బంధాలకు దూరంగా విసిరేసిందో… ఏం జరిగిందో కానీ అతడు,…

విజయ తపస్సు

ఏం సాధించాలి అనే ప్రశ్న సమాజాన్ని అధ్యయన పరిచే నాగరికతలో వెల్లువెత్తున విరిసే కొబ్బరి చీపితో తాడు నేసినట్లు విజ్ఞాన ఆలోచన…

సక్లముక్లం పెట్టుకొని

మాపటిపొద్దుకి పొలంకాడికెళ్ళచ్చె కొడుకులకోసం… కొప్పెరకింద మంటవెట్టి నీళ్లేచ్చవెట్టేది అమ్మమ్మ….. బర్లచ్చే యాల్లకు కుడిదికుండల తవుడేసి దుడ్డేల్ని కొట్టంల కట్టేసి గడ్డేసేది… సీకటి…

చివరి ప్రేమలేఖ

స్నేహంలో చివరి మజిలీని చేరి చివరిసారి ప్రేమలేఖ రాయాలి… మనసుతో కాలక్షేపం చేయకుండా ప్రేమ మీద చివరిసారి ఓ కాలమ్‌ రాయాలి……