ముసలి తనానికి దసలి రైక

బాల్యం, యవ్వనం నడి వయసు దాటిన తర్వాత వృద్ధాప్యం వస్తుంది. ఏ కార్యాలైనా ఆ మూడు దశల్లోనే పూర్తి చేసుకోవాలి అనే రివాజు చలామణిలో వుంది. దసలి రైక అంటే పట్టు జాకెట్టు అన్నట్టు. అడవిలో చెట్ల మీద అల్లుకుంటది దసలి సన్నపు తీగలు. దీనితో నేత నేసి కుట్టిందే దసలి రైక. రైక అంటే రవిక. అందుకే ‘ముసలి తనానికి దసలి రైక’ నీ కెందుకు అంటరు. ఆ పట్టు రైక చాలా విలువ కలది, వృద్ధాప్యంలో నీకెందుకు అనే అర్థంలో వాడుతరు. వృద్ధుల మీద చాలా సామెతలు వుంటయి. ‘ముసలిది గంజికి ఏడిస్తే, ముసలోడు ఇంకేదో చివరన జ వచ్చేదానికి ఏడిచినట్టు’ అంటరు. ముసలమ్మ గంజికి అంటే తినే ఆహారం కోసం ఎదురు చూస్తే, ముసలాయన రకం వేరే అనే అర్ధంలో ఈ సామెతను వాడుతరు. వృద్ధాప్యం పూర్తిగా నిండిన తర్వాత బాల్యం లెక్కనే వుంటది వ్యవహారం. వృద్ధులను చిన్న పిల్లల లెక్కనే అరుసుకోవాల్సి వుంటది. అందుకే ‘పిల్లలు లేని ఇంట్ల ముసలోడు అంబాడినట్టు’ అంటరు. వృద్ధుల మీద ఇంక జోక్‌ కూడా వున్నది. భార్య లేనోల్లను పెళ్లి గురించి అడిగితే ‘నాకు ఇప్పుడెవలు ఇస్తరు పిల్లను’ అంటరు కానీ నాకెందుకు ఈ ముసలితనానికి పెళ్లి అని అనరు.
పడుసుతనం వేరు, ముసలి తనం వేరు. పడుసు అంటే యవ్వనం. ఈ వయసులో ఆలోచనలు, ఆవేశాలు కొంచెం కొట్టవచ్చేటట్టు కన్పిస్తయి. అందుకే వీల్లను ‘తంతె రాయి పదహారు వచ్చలు అయ్యే వయసు’ అంటరు. అంటే ఏదైనా రాయికి కాలు తాకితే దానిని పోట్రవుతు తాకుడు అంటరు. ఆ రాయి పగులతది కాని కాలి వేలు కాదని అర్ధం. అందుకే యవ్వనాన్ని ‘పడుసు పెడుసు’ అంటరు. అందుకే యువతరం ఆ వయసులోనే నేర్చుకోవాల్సింది, తెల్సికోవాల్సింది తెల్సికుంటరు.

– అన్నవరం దేవేందర్‌, 9440763479

Spread the love
Latest updates news (2024-07-19 18:09):

my blood sugar level is 331 9UU | blood cDG sugar of 77 | 132 0e7 mg dl blood sugar means | aaB 232 blood sugar after eating | does eating low carb lower q4f blood sugar | Iwb ohcare blood sugar reviews | sweet potato Gei raise blood sugar | BCU what is considered a high blood sugar level | blood sugar C6N levels chart by age 35 | 377 nA1 blood sugar non fasting | parathyroid lCo hormone raises blood sugar | blood sugar 91 1 hour GNG after eating | can 53B victoza cause high blood sugar | what dies low blood sugar hcl feel like | what should be blood sugar level before eating Nv7 | q1h how much sugar in blood is diabetes | can you get light headed oQ0 from low blood sugar | 8z9 fasting blood sugar 85 mg dl | how do i check qtp my blood sugar level at home | can working 2Lb out lower your blood sugar | dog blood sugar srl tester | sugar levels in blood normal SS1 range | what foods to eat if blood oO6 sugar is low | normal blood sugar reading for diabetics 25O | what does a blood j2s sugar level of 300 mean | can methyprednisolone sod suc cause high blood sugar PS2 | what K7o is high blood sugar after meal | blood sugar 2j8 5 minutes after eating | 5OQ correswlation between blood sugar levels and major depression | will surgery raise KSy blood sugar | hWT blood suger testing machine | can acyclovir raise blood fBE sugar | 188 after meal GOo blood sugar | WP9 heart beating fast low blood sugar | high blood sugar symptoms non diabetics wew | normal range for random blood sugar 2Iw test | can yo uhave 4Kc low blood sugar and still have diabetes | side effects of too high aob blood sugar | low blood sugar symptoms diabetes CUu | diet soda does fpL not raise blood sugar | soluble W7a fiber supplement for low blood sugar | will alpha lipoic Fr1 acid lower blood sugar | change every 2 weeks blood sugar monitor 62c canine | blood sugar WSF 250 reading | 128 1BN blood sugar reading | drugs aag increase blood sugar | drugs OxW that can cause high blood sugar levels | how does lasix QYI increase blood sugar | diabetes lowering blood QYc sugar quickly | Xfb blood sugar 165 2 hours after eating