మన ఊరు మనబడి కార్యక్రమాన్ని పరిశీలించిన జిల్లా విద్యాధికారి రాజు

నవతెలంగాణ -రాజంపేట్
మండలంలో నిర్వహిస్తున్నటువంటి మన ఊరు మనబడి కార్యక్రమంలో భాగంగా గురువారం జిల్లా విద్యాధికారి రాజు పరిశీలించారు. అనంతరం ఆయన మాట్లాడుతూ.. మండలంలోని షేర్ శంకర తండా, కొండాపూర్, శివాయపల్లి ప్రాథమిక పాఠశాలలో పనులను పరిశీలించానని అదేవిదంగా రీడింగ్ కంపైన్ ప్రోగ్రాం లో భాగంగా అన్ని పాఠశాలల ప్రధానోపాధ్యాయులకు సూచనలు ఇవ్వడం జరిగింది. రీడింగ్ కంపైన్ ప్రోగ్రాం జూన్26 నుండి జులై31 వరకు జరుగుతుందని ఆయన తెలిపారు. కార్యక్రమంలో ఎస్ ఓ శ్రీపతి మండల విద్యాధికారి రామస్వామి, సి ఆర్ పి లు పాల్గొన్నారు.

Spread the love
Latest updates news (2024-07-16 08:36):

anxiety erectzan pills | can you cut V5O viagra in half | sure viagra anxiety review | hoe to get xHN a bigger penis | cbd vape viagra bph treatment | small vs large C5s penis | compare cost UKk of erectile dysfunction drugs | other wk1 medical uses for viagra | xanthoparmelia scabrosa extract benefits SWh | over the counter male enhancement pills shoppers L4S drug mart | testosterone free trial booster review | 23s best over the counter erection | best over the counter pill to last longer kS5 in bed | big sale long penice | 0Bf bret baier erectile dysfunction snopes | what causes viagra QaY not to work | does viagra expire most effective | best local pharmacy viagra prices Jtr 100 mgs | home remedies for premature hEJ ejaculation | shoot Uz8 a bigger load | ueW schwinn male enhancement reviews | online shop medications without prescription | buy viagra cbd oil pills | ruP kidney stones cause erectile dysfunction | rhinos tablet free shipping | women sex supplement cbd oil | for sale girls fantasy sex | alpha male xl enlargement pills jyg | UWs cream for erectile dysfunction in pakistan | dr wielder male enhancement pills 1d8 | overuse of viagra cbd vape | how long 50mg viagra last 2q3 | magnum male enhancement pills review TzC | triple miracle 96U zen male enhancement | taking viagra with blood pressure Q2d pills | what 7Kk foods increase female lubrication | male climax official video | viagra online shop cancer | best lubricants for postmenopaual DF4 sex | female viagra fda wL7 approved | erectile dysfunction doctors in U0w new york 11415 | salt and erectile aFA dysfunction | erectile dysfunction medications v8F online | how to do wxV big dick | vitamin D8P e erectile dysfunction reddit | non JkM prescription online pharmacy reviews reddit | cbd oil healthy natural lubricants | where to get generic viagra online ozj | ways to KPU last longer during intercourse | cbd vape men sex life