రెడ్డి వృద్ధుల సంఘ భవనానికి విరాళం

నవతెలంగాణ-భిక్కనూర్
మండలంలోని రామేశ్వర్ పల్లి గ్రామంలో నూతనంగా నిర్మిస్తున్న శివ సాయి రెడ్డి వృద్ధుల సంఘ భవనానికి డాక్టర్ ఎల్లారెడ్డి 1,50,000 రూపాయలు విరాళాన్ని సంఘం సభ్యులకు అందజేశారు. ఈ సందర్భంగా సంఘం సభ్యులు శాలువాతో సత్కరించారు. ఈ కార్యక్రమంలో ఎంపీటీసీ మద్ది చంద్రకాంత్ రెడ్డి, సంఘం సభ్యులు చిన్న రాజిరెడ్డి, ఎడ్లరాజిరెడ్డి, ప్రతాప్ రెడ్డి, నారాయణరెడ్డి, జగ్గారెడ్డి, బాల్ రెడ్డి, ఈశ్వర్ రెడ్డి, రాజిరెడ్డి, లక్ష్మారెడ్డి సంఘం సభ్యులు పాల్గొన్నారు.

Spread the love
Latest updates news (2024-07-24 21:32):

where to buy maximum 6Ag powerful male enhancement | WPX sex power increase food in hindi | can asj you take viagra with ciprofloxacin | testosterone replacement over the 82x counter | cbd vape penis severing | large penis enters kcO the vagina | can kidney 35f stones cause erectile dysfunction | cuando se invento el viagra lTO | free enhancement pills SpB free shipping | viagra and sun cmv exposure | is sildenafil citrate as good hwS as viagra | what is the difference between cialis and tadalafil DGQ | what can i do to ahx help erectile dysfunction | does viagra z2a permanently cure ed | hydrochlorothiazide 125 vab mg brand name | can you take viagra with WCa cholesterol medication | centrapeak official review | erectile dysfunction female perspective t2N | permanent 4Of male enhancement pills | liquor store CUk male enhancement pills | is big sale cialis good | natural foods for 4gU ed | enzyte ingredient online sale | cloves and erectile dysfunction OpJ | best indian jMx testosterone booster | D6C how to use men | cbd vape staminex capsule | roman swioes for sale | can quitting smoking weed cause erectile Xic dysfunction reddit | lower back pain Q57 causing erectile dysfunction | how to produce a lot N1s of sperm quickly | make viagra work 2EG better | yohimbe cbd cream dangers | apple W9l cider vinegar viagra | male edge penis extender rc0 | ejac doctor recommended photo | viagra for lung C3B disease | numb dick cbd oil | sexual desire online shop | want to OXG last longer in bed | thinking with my hMQ dick | best place to buy real 6EC viagra | how to Nli buy viagra online without | pif best t booster at gnc | quem tem EhM press?o alta pode tomar viagra | blue qaF diet pills name | does OpC being overweight lead to erectile dysfunction | redeye 53B male enhancement pills | best testosterone plO and libido booster | where is a girls CcI g spot