గ్రామాల పరిశుభ్రత పైన దృష్టి సారించండి..

నవతెలంగాణ – జుక్కల్

మండలంలోని ముప్పై గ్రామ పంచాయతిల గ్రామాలలో పరిశుభ్రత, సీజనల్ వ్యాదుల పట్ల  అప్రమత్తంగా ఉండాలని యంపిడివో నరేష్, యంపివో యాదగిరి అన్నారు. శుక్రవారం రోజు మండల పరిషత్ కార్యాలయంలో గ్రామాల పంచాయతి జూనియర్ సెక్రట్రిలతో సమావేశం నిర్వహించి గ్రామాలలో నెల కొన్న సమస్యల పైన ఎప్పడికప్పుడు పరిష్కరిస్తు ప్రజలకు అందుబాటులో ఉండాలని పేర్కోన్నారు. ఈ కార్యక్రమంలో జేపిఎస్ లు తదితరులు పాల్గోన్నారు.
Spread the love
Latest updates news (2024-07-19 17:42):

63U losartan side effects erectile dysfunction | 2 inch wide 9hT cock | buying propecia online XxL canada | best viagra Sp4 price with prescription | cost of 1 PxP viagra pill | viagra how long does it take fMA | does viagra change Ye7 personality | herbal male enhancement that last sMR 7 days | enduromx for N21 erectile dysfunction | sex DbL cream to last longer walmart | natural remedies for erectile dysfunction IdB treatment | hydroxyzine erectile dysfunction online shop | can you take benadryl 4TJ with viagra | alpha m movement Ovm watches | new erectile dysfunction drugs XBY | Bwz good about vigrx plus | grow penius cbd vape naturally | iron erectile dysfunction cbd cream | erectile cbd cream dysfunction hormone | erectile dysfunction spinal KXe cord compression | all natural pills erectile dysfunction oRS medication | eLl can you grow your dick | si tengo presion alta lAR puedo tomar viagra | OIY best energy pills 2018 | I5U jak d?ugo dzia?a viagra | what food 3CO help erectile dysfunction | how many generic viagra to take V1V | how long can 0oV sex last | benign prostatic hyperplasia erectile dysfunction treatment fdo | 10 male enhancement NaJ pills 2022 | natural remedies to cure gTJ erectile dysfunction | how strong is ppy 50mg viagra | does kSy eating red meat cause erectile dysfunction | male enhancement Ovd pills private label manufacturers california | most effective dick bigger pills | libigrow xtreme side 1A5 effects | rise nutraceuticals reviews official | immediate sex booster cbd vape | extenze or enzyte genuine | ills HVd to keep you erect | deep low price penetration positions | mount everest erectile dysfunction uPO | vitamin D8P e erectile dysfunction reddit | male enhancement cbd oil rings | difference between viagra and revatio Qoo | best male enhancement Nok pill 2019 | free trial buy mdrive | real skill qcs male enhancement pills | lovemax pills cbd vape | free shipping daily use cialis