మనం కలుసుకుంటే బాగుండు


మా గాలి చేష్టలని
జాడిచ్చి దులిపిన ఈత బరిగెలు
పుస్తకాలని పట్టేలా చేసిన గది గాండ్రింపులు
తిరిగి అస్తే బాగుండు
ఆ మదురాన్ని మరిచి పొకుంటే మంచిగుండు

నల్లబోర్డు మీద సార్లు నేర్పిన
అక్షరాలతో కలిపి దిద్దుకున్న జ్ఞాపకాలని
పంతోమ్మిది ఏండ్లలో
అనుభవించిన ఎత్తు పల్లాలని
వాట్సాప్‌ గోడల మధ్య కూసుండి
ఒకరికొకరం షేర్‌ చేసుకుంటే బాగుండు

మూలకాలను ముప్పావు గంటలో ముల్లెగట్టి
మైండ్‌ లా పెట్టుకున్నట్టే
ఇన్ని ఏండ్ల తర్వాత దొరికిన స్నేహాలని
గుండె గుప్పెట్లో బంధించి
ఆయువంచుల దాకా కొనసాగిస్తే మంచిగుండు

ఎక్కడెక్కడో ఉన్న మనం
అప్పుడప్పుడన్న బారిష్టర్‌ పార్వతీశం
పంచిన నవ్వుల్ని
ఫోన్‌ కాల్స్‌లో తల్సుకుని పువ్వలమై
విచ్చుకుంటే బాగుండు

ఇప్పటికైన అడ్డు గోడలై నిల్సున్న ఇగోలని
షేక్‌ హ్యాండ్స్‌ తో కూలగొట్టి
ముల్లై గీరుకున్న మాటల మనస్పర్థలని
మునుపటి పసితనపు జల్లులతో
చెరిపెస్తే బాగుండు

నోటు బుక్కులు అదిలిబదిలి చేసుకుని
ఒక్కొల్లదంట్లకెల్లి ఇంకోల్ల అండ్లకు
అక్షరాల సోల్పులు సల్లుకున్నట్లే
ఎనుకబడ్డ నేస్తానికి చేయ్యందించి
మనండ్ల కలుపుకుని
ముందుకు నడిపిస్తే మంచిగుండు

నైట్‌ క్లాస్‌లో బెంచిల కింద
దాసిన నిద్ర మబ్బులు
ఒల్డర్లను తిప్పితే ఎగరిపొయిన
వెన్నెల బల్బులు
ఎడ దాగి ఉన్నాయో
ఐదు ఏండ్ల కొసరన్న కలిసి
ఏతుక్కుంటే మంచిగుండు

ఆత్మీయ సమ్మేళనంలోనే గాక
ఏడగలిసిన నాలుగు తియ్యని మాటలతో
స్కూల్‌ రోజుల్ని తల్సుకుంటే మాస్తుగుండు.

– జి.యం.నాగేష్‌ యాదవ్‌
9494893625

Spread the love
Latest updates news (2024-07-16 08:22):

how to self treat XNc erectile dysfunction | rescribe cialis official | how to K61 boost sex drive men | male kAC urinary health for male enhancement | 200 most effective ml viagra | adderall over the lyy counter equivalent | increase womens low price labido | KmN making my dick bigger | male cbd cream tonic | Ok9 how to make more ejaculate come out | climax delay spray use qfp | what to take for sex TUL drive | best vitamins Y0u for testosterone | do liver enzymes pmi affect erectile dysfunction | bVb ages for erectile dysfunction | goodman GjS pills side effects | male JIC sex enhancer pills in india | preparation sDY h erectile dysfunction | do you 6t0 have erectile dysfunction quiz | street C4w value of 20 mg viagra | over the counter viagra in the us P0G | food for ItS sexually long time | free trial hydropump bathmate | erectile 472 dysfunction natural supplement | urologist low price penile enlargement | side effects 8lX of flomax sexually | low price maximum erection | official active libido | ills to stay ebd erect longer | do muscle 5sf relaxers make you last longer in bed | clarithromycin generic genuine | WqN stores that sell horny goat weed | anxiety anticholinergic erectile dysfunction | penis cbd cream enlargement systems | online sale cialis 20mg price | super power libido enhancer NOS | does viagra EWt have any side effects | testosterone boosters for 8Fm men | bigger cbd cream ejaculation supplements | how to make ueD your penis harder | natural methods to treat erectile dysfunction m5K | penis big sale weight | ennis enlarger doctor recommended pills | best eTc products for erectile dysfunction | lTK erection for too long | what causes Blh a man to have erectile dysfunction | can nhg methylphenidate cause erectile dysfunction | is zk2 it embarrassing to take viagra | oxcarbazepine erectile dysfunction big sale | JPF male libido supplements reviews