వర్షం ఇక్కట్లు…

 వానలో కూడా చక చకా vst ఫ్లైఓవర్ పనులు ..
 ఆపేదేలే …. రైట్ రైట్
                                               వర్షం కారణంగా బోసిపోయిన రాంనగర్ సారీ షాపింగ్ సెంటర్
                                            నా ఫోటో ఎందుకు బిడ్డా … చెప్పులు తెగినయా .. తే మలా .. కుట్టిస్తా..
                                        వర్షం రాక …కాయగూరలు అమ్ముడు పోక.. గిరాకీ లేక .. ఏమి చేయాలో తెలియక..
                                                       హమ్మయ్య మా డాడీ గొడుగు తెచ్చారోయ్ ..
                                                    వర్షము ఇక్కట్లు.. కావాలి రైన్ కోట్లు ..
                                       బండెడు అరటిపండ్లు … ఒక్కటి అమ్ముడుపోకపాయే … పైసల్ రాకపాయె …
                టమాటో రేటు ఇంకా తగ్గకపోవడముతో అలజడి లేని మనిషి జాడ-రాంనగర్ వెజిటేబుల్ మార్కెట్ .