తెలంగాణ ప్రజా చైతన్య సమితి చేవెళ్ల అధ్యక్షుడిగా కురువ ఆంజనేయులు

నవతెలంగాణ-చేవెళ్ల
తెలంగాణ ప్రజా చైతన్య సమితి చేవెళ్ల మండల అధ్య క్షునిగా కొత్త కురువ ఆంజనేయులుకు తెలంగాణ ప్రజా చైతన్య సమితి రాష్ట్ర అధ్యక్షులు రాపోల్‌ నర్సింలు నియా మక పత్రం ఆదివారం అందజేశారు. ప్రజలు చైతన్యవంతు లు కావాలని ప్రజాస్వామ్య హక్కులు కాపాడుకోవాలని, ధర్మ పోరాటం చేయాలని, నీతి, నిజాయితీగా ఉండి పోరాడాలి అని ఆయన అన్నారు. ఆత్మగౌరవం సంపాధించుకోవాలని ధర్మ పోరాటం చేయాలని ఆయన అన్నారు. కార్యక్రమంలో జిల్లా ఉపాధ్యక్షులు శ్రీపతి, శివకుమార్‌, మల్లేష్‌ గౌడ్‌, రాజశేఖర్‌ ముదిరాజ్‌, తదితరులు పాల్గొన్నారు.

Spread the love
Latest updates news (2024-07-24 21:24):

nRt can heroin cause erectile dysfunction | best male W2L enhancement reddit | does methylprednisolone cause c0m erectile dysfunction | erectile dysfunction doctor RTG tulsa ok | ros and cons of dzQ testosterone supplements | erectile dysfunction qtP drugs without prescriction | take viagra on empty stomach Onz | where to buy real viagra online 0oB | warfarin doctor recommended viagra | all natural qS9 viagra at gnc | TfA erectile dysfunction ed image | Izf men to men in bed | M4e rated male enhancement does work | male enhancement QpU pills cause shortness of breath | 7Rh small white pill m 18 | vitamins to increase vqC ejaculation volume | yIh can male sexual dysfunction be cured | increase yJf blood supply to the penis | what iX7 can i eat to last longer in bed | TRH mark martin viagra diecast | does diovan YqE hct cause erectile dysfunction | official l carnitine viagra | gain 3 zkw inches permatily male enhancement | men genuine enhancement vitamins | for sale erectile dysfunction graph | best medicine for erectile CyJ dysfunction india | W8U how long for viagra to kick in | free samples DaC for men viagra | low price ginseng sexdrive | how to make women horny Bhx | doctor recommended black snake supplement | discreet rx for erectile dysfunction Sdg | z43 connection between ptsd and erectile dysfunction | erectile kBl dysfunction mind over matter | how to 97n use a penis pump | delay 4kn spray in saudi arabia | GQh viagra and dementia study | black mamba pills wholesale nwC | how to increase testosterone levels in males gO0 | over the fKA counter pills that look like adderall | big BTI penis supplement review | hotter penis low price | viagra anxiety longevity | qpC can i get erectile dysfunction at 21 | blood flow big sale pills | VL7 erectile dysfunction from betacvxblockers | rhino sex pills do they 5aE work | buy viagra doctor recommended onlin | erectile 2Fk dysfunction suicidal thoughts | UTz increase male libido pills