ఇట్ల చేద్దాం

ఈ కాలంలో నీరు నిల్వ ఉండి మొక్కల పెరుగుదలకు ఆటకం కలుగుతుంది. నీటి ఎద్దడి ఎక్కువై వేర్లకు శ్వాసతీసుకోవడం కష్టమై మొక్క చనిపోతుంది. నీళ్లు నిల్వ ఉండటం వల్ల కుళ్లిపోతుంది. ఈ సమస్యల నుంచి బయటపడాలంటే మొక్కలు ఉన్న ప్రాంతంలో సరైన డ్రైనేజీని ఏర్పాటు చేయాలి. కుండీల్లో వర్షపు నీరు నిల్వ ఉండకుండా చూడాలి.

Spread the love
Latest updates news (2024-07-16 08:23):

blood sugar 115 VKG before eating | diy blood sugar monitor d1I | how many grams of carbs to raise blood sugar bCO | drinking lemon juice for high 8MG blood sugar | my dogs blood 6wv sugar is over 500 | is fenugreek good to lower blood sugar fx4 | V9X fasting blood sugar level pre diabetes | what to do for high blood sugar level w2l | does black coffee affect Igk blood sugar levels | can too much 9xe insulin cause high blood sugar in cats | hypoglycemia fasting blood sugar asv test | low blood sugar in summer 2Rr | 4c9 blood sugar 147 after eating | blood sugar 165 half aKS hour after eating | can a 75r tanning bed lower blood sugar | symptoms moY fever disorientation spiking blood sugar | kidney problems low blood sugar 9TH | ozempic side effects e2z low blood sugar | why do oranges bring up your r0B blood sugar quickly | what is considered bad blood sugar level Qlc | how to take liver acX focus and blood sugar focus | does low blood sugar keep 3QG you awake | can skipping meals cause blood sugar to JR5 rise | how to bring blood sugar down with XbG food | blood sugar levels 110 505 | do 3Qg seizures cause low blood sugar | 3YO handle low blood sugar | is 109 a good blood sugar zWW level | noral aD9 range for blood sugar | does cocaine raise your 1jC blood sugar | ytE how much does blood sugar go down walking | low blood sugar treatment holistic nNQ | check blood sugar with blood draw 136 | 73T blood sugar is 168 high in the morning | does cinnamon increase blood sugar LOq | jerusulem O2h artichoke regulates blood sugar | how long does prednisone affect blood xMg sugar | zoloft blood big sale sugar | foods that have low blood sugar xXd | how I7R to lower blood sugar wirhout meds | can 8iF candida cause low blood sugar | do blueberries reduce blood sugar ML9 | AKg calcium increase blood sugar | blood sugar levels during dxq ketosis | can blood sugar F3A get too low on keto | blood sugar 126 in Pyx the morning | low blood sugar attack what dPY to eat | Ra5 blood sugar short form | does natures way blood Q2p sugar manager work | can I1F nystatin cause low blood sugar