“బార్”కార్యదర్శి కి ప్రశంసపత్రం..

నవతెలంగాణ – కంటేశ్వర్
పదిసార్లు రక్తదానం చేసిన నిజామాబాద్ బార్ అసోసియేషన్ ప్రధాన కార్యదర్శి, సీనియర్ న్యాయవాది భాగీ చరణ్ కు జిల్లా న్యాయసేవ అధికార సంస్థ కార్యదర్శి, సీనియర్ సివిల్ జడ్జి పద్మావతి అందజేశారు.ఈ సందర్భంగా ఆమె మాట్లాడుతు ఆరోగ్యవంతుడైన ప్రతి పౌరుడు సామాజిక బాధ్యత గా రక్తదానం చేయాలని కోరారు. న్యాయసేవ సంస్థ చేపడుతున్న కార్యక్రమాలను విజయవంతం చేయడానికి సహకరించాలని,10 జూన్ న జిల్లా వ్యాప్తంగా నిర్వహిస్తున్న జాతీయ లోక్ అదాలత్ కు సంపూర్ణ మద్దతు కూడగట్టుకొని న్యాయఫలాలు న్యాయార్ధులకు అందిద్దామని ఆమె బార్ అధ్యక్షుడు దేవదాసు తో అన్నారు. బార్ ఎల్లవేళలా సంస్థ కార్యాక్రమాలలో పాల్గొని సహకరిస్తున్న విధానాన్ని తెలిపారు.

Spread the love
Latest updates news (2024-07-15 22:27):

04R fern britton cbd gummies uk | verma farms cbd kw4 gummies | cbd only gummies for pain ncc | superior online sale cbd gummies | yummy cbd sleep tsu gummies | cbd gummies to vb6 quit smoking for sale | iris organic 3qu gummies cbd | cbd vape cbd asteroids gummies | 5yl natural organics cbd gummies | are cbd gummy worms ppX safe for my dog | nYT healthergize cbd gummies reviews | how to use cbd kqY gummies | how to buy cbd 0DX gummies from shark tank | je8 where to buy autbentic full spectrum cbd gummies | what are the best 8QI cbd gummies for joint pain | strongest edible cbd gummies QG4 | cbd tumbled gummies genuine | lifestream life cbd aNW gummies | best cbd Mxn infused gummy bears | is taking cbd gummies good for you 6Lt | a gift from nature cbd gummies 2mY | apple flavored cbd gummy Yas pack | tasteless cbd gummy bears zlb | green roads cbd gummies 300mg qKv | denver cbd gummies online shop | gold bee gEk best cbd gummies | side effect cbd 6Fq gummies | nature Jg7 1 cbd gummies | cbd gummy reviews 2021 rG1 | 7RN where can u buy cbd gummies near me | make kHo cbd oil gummies | q7b puravida cbd gummies maryland | does cbd gummies make F7G you lose weight | cbd gummies doctor recommended starpowa | cbd sleep gummies side psl effects | cbd gummies in ny qwF | broad spectrum bNi cbd gummies smilz | zU7 who makes condor cbd gummies | cbd gummie hMc greensboro nc | reliva cbd most effective gummies | twin elements cbd gummies 25o reviews | cWF terp nation cbd gummies | smilz u8p cbd gummies mayim b | cbd free shipping sleepytime gummies | buy green cbd gummies uk 5hK | will cbd gummies make me 4s1 fail a drug test | 2O1 most affordable cbd gummies | cbd gummy bear recipe Tpa with jello | uno cbd gummies online sale | what is the best cbd tmN gummies brand