మద్యాహ్న భోజనం ఇంటి నుంచే..

నవతెలంగాణ – తాడ్వాయి
రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా పాఠశాలలు వెసవి సెలవులు ముగించుకుని ఈ నెల 12న పున : ప్రారంభం అయ్యాయి.వెసవి సెలవుల అనంతరం పాఠశాలలు ప్రారంభం అనగానే విద్యార్థులు ఎంతో ఆనందంతో సంతోషంగా గెంతులేసుకుంటూ పాఠశాలకు వెల్లారు. కొత్త తరగతి గదులు, కొత్త బ్యాగులు, కొత్త పుస్తకాలు, పై తరగతి అని ఆనందపడిపోయారు.కాని విద్యార్దులకు మల్లీ అవే ఇబ్బందులు తప్పలేదు.ఇదేనా ప్రభుత్వం, ప్రభుత్వ పాఠశాల తీరు అని విద్యార్థుల తల్లిదండ్రులు అంటున్నారు.ప్రయివేటుకు దీటుగా ప్రభుత్వ బడులని చెప్పారు.పాఠశాలల్లో విద్యార్థులకు మద్యాహ్న భోజన సదుపాయం కూడ ఉంటుదని చెప్పారు.కానీ అది కనిపించకపోయేసరికి విద్యార్థులు, వారి తల్లిదండ్రులు శాకయ్యారు.మండలంలోని ఓ ప్రభుత్వ పాఠశాలలో మద్యాహ్న భోజనమే కరువయ్యింది.మొదటి రోజే ఇలా ఉంటే విద్యాసంవత్సరం అంతా ఎలా ఉంటుందోనని పలువురు అంటున్నారు.
ఇంటి నుంచే భోజనం..
మండలంలోని కృష్ణాజివాడి గ్రామంలోని జిల్లా పరిషత్ ఉన్నత పాఠశాల, ప్రాథమిక పాఠశాలల్లో విద్యార్థులకు మద్యాహ్న భోజనం కరువైంది. విద్యార్థులు ఇంటి నుంచే భోజనం తెచ్చుకుని తిన్నారు. ఇదేంటని నవతెలంగాణ విలేఖరి వెల్లి పాఠశాల ప్రదానొపాద్యాయులును వివరణ కోరగా మద్యాహ్న భోజన కార్మికులకు బిల్లులు రాలేవని, బిల్లులు పెండింగ్ లో ఉన్నాయని వివరించారు. అందుకోసం పాఠశాలలో భోజనం వండలేదని ఆయన చెప్పారు.

Spread the love
Latest updates news (2024-07-13 12:38):

DqP how to lower your blood sugar level instantly | what can i ReR take to get my blood sugar down | choline effect on blood DhQ sugar | do kWy apples spike blood sugar levels | can potassium levels affect SIq blood sugar | low blood sugar dizziness ILs and nausea | low blood sugar 37 week baby e6c | what is the pinch method for controlling blood 3Ah sugar | what essential 2rS oils help with lowering blood suger | blood jHe sugar levels consistently high | blood sugar with type one diabetes vEY | how VFt to lower blood sugar carb counting | a1c 18 average blood sugar NXm | how does h3k vinegar help control blood sugar | what range haR should your blood sugar be after eating | cat detects low nBp blood sugar | blood sugar MbO 134 a1c | medtronic new b45 blood sugar monitoring system | bring up blood 4b7 sugar quickly diabetic4 | what O4B blood sugar level is healthy | blood sugar 2Vf level 158 | can vit d JjY lower blood sugar | red hot chili peppers blood sugar sNu sex magik lp | can autonomic cause low blood rsQ sugar | HNH guava leaves to lower blood sugar | yoga to reduce GB4 high blood sugar | 10 signs you pB5 have high blood sugar | long term effects of high blood sugar in diabetics ToN | does vKr decadron transdermal increase blood sugar | what is the fastest natural ixs way to lower blood sugar | high blood sugar qOg side effects eyes | what is dog blood sugar supposed X7o to be | what finger should you test blood p07 sugar | high saU blood sugar low blood sugar symptoms | essential oils for tqu low blood sugar | tru blood sugar level drop suddenly | does quinoa lower blood sugar SFI | D3I does ketosis raise your blood sugar | whole 4wu wheat raises blood sugar | managing blood sugar for diabetes mYp | low blood sugar how to Wzc control | what can you TIc eat for high blood sugar | tRt caffeine causes blood sugar spikes | synvisc causing elevated 9Rr blood sugar | what causes low blood qnu sugar in the morning in diabetic | diabetes blood sugar KkX fasting | grapefruit juice benefits for blood sugar ArS | what is SAw normal fasting morning blood sugar | what are oga the symptoms high blood sugar | does green cabbage lower blood BBp sugar