హరితహరం పకడ్బందిగా నిర్వహించాలీ..

నవతెలంగాణ – జుక్కల్

హరితహరం, ఎస్ఎస్ జీని పకడ్బందిగా నిర్వహించాలని జుక్కల్ ఎంపీవో యాదగిరి అన్నారు. గురువారం నాడు మండలోని మండల పరిషత్ కార్యాలయంలో ముప్పై గ్రామా పంచాయతిల జేపిఎస్ లు, ఎఫ్ఏ లతో హరితహరం పైన సమీక్షా సమావేశం నిర్వహించారు. ఈ సంధర్భంగా సమావేశం లో ఏపీఓ సవిత మాట్లాడుతు హరితహరం, నర్సరిలలో ఉన్న మెుక్కలు ప్రతి ఖాళి స్థలాలలో నాటాలని, సంరక్షణ కూడా చేయాలని పేర్కోన్నారు. ఎంపివో యాదగిరి మాట్లాడుతూ గ్రామములో ఎస్ఎస్ జీ తో పాటు గ్రామల మౌళిక సదుపాయాల పైన ఎప్పడికప్పుడు స్పందించి గ్రామస్తులకు అందుబాటులో సమస్యలను పరిష్కరింప చేయాలని సూచించారు. కార్యక్రమంలో ఎంపీవో, ఏపీవో, ఈసీ స్వామీదాస్, టీఏలు రమేష్, రవిందర్, ఆశోక్ గౌడ్, జేపిఎస్ లు, ఎఫ్ఏలు తదితరులు పాల్గోన్నారు.
Spread the love
Latest updates news (2024-07-16 08:45):

where can v6T i buy organixx cbd gummies | cbd gummies lubbock official | cbd gummies fx2 on international flights | can you swallow a a2B cbd gummy | cbd gummies near dL6 lewisville | where hok can i buy condor cbd gummies near me | online shop cbd gummies colombia | keoni cbd gummies UYq where to buy | do gas station cbd gummies work KO1 | sugar mz4 free cbd gummies cheap | how much cbd gummies should rkq i take canada | are cbd gummies legal in AC4 nh | vegan cbd gummies uk FyA | groupon cbd gummies reddit CF6 | free cbd gummies xP0 equilibrium nutrition | cbd gummy Vqn hong kong | medterra cbd gummies sleep OfR | cost of cbd bQC gummies uk | keoni cbd gummies Kv4 on shark tank | cbd u2I gummies veritas farms | relax cbd YvI gummies amazon | AG3 buy cbd gummy uk | how much does cbd gummies cost yXn | cbd gummies albuquerque uIP nm | highest mg cbd gummies Jby | cbd gummies riverside ca AyW | vitafusion Ant cbd gummies sleep | cbd gummies that stop alcohol cravings gxj | just R1J cbd gummies reviews | eBm cbd gummy bears shark tank | cbd gummies 50 mg vyY | cbd gummies for weight loss tdi amazon | unbs cbd gummies I8r for tinnitus | cbd gummies summerville EQB sc | cbd gummies hair iw6 loss | diamond cbd gummies drug 7AF test | what is cbd gummies uk MOF | where to buy cbd gummies boston wjm | best jAX cbd gummies for stress | cbd free shipping gummies illegal | 25mg cbd 9fO gummy effect | just cbd emoji C8p gummies 1000mg | tommy shT chong cbd gummy | sleep gummies MnX with cbd | cbd gummies olR rip off | biolife iVn cbd gummies reviews | g58 cbd isolate gummies info | t4p can you give dogs cbd gummies | diamond cbd infused gummy XEj | green qRP haze cbd infused gummies