యూనివర్సిటీలో ఇంజనీరింగ్ కోర్సులు ప్రవేశపెట్టాలి: పిడిఎస్ యూ

నవతెలంగాణ – డిచ్ పల్లి
తెలంగాణ యూనివర్సిటీలో ఇంజనీరింగ్ కోరుతూ ప్రవేశపెట్టాలని కోరుతూ పిడిఎస్ తెలంగాణ యూనివర్సిటీ కమిటీ ఆధ్వర్యంలో యూనివర్సిటీ రిజిస్ట్రార్ కు సమస్యలతో కూడిన వినతి పత్రాన్ని బుధవారం అందజేశారు.  ఈ సందర్భంగా తెలంగాణ యూనివర్సిటీ అధ్యక్ష, కార్యదర్శులు సంతోష్, జయంతి మాట్లాడుతూ నిజామాబాద్ జిల్లా లో ప్రభుత్వ ఇంజనీరింగ్ కాలేజీ లేక, ప్రైవేట్ ఇంజనీరింగ్ కాలేజీలలో ఫీజులు కట్టలేక నిజామాబాద్,కామారెడ్డి జిల్లాల విద్యార్థులు ఇంజనీరింగ్ విద్య కోసం హైదరాబాద్ ఇతర పట్టణ ప్రాంతాలకు వెళ్లి చదువుకుంటున్నారని, గతంలో ఇంజనీరింగ్ కాలేజ్ నిజామాబాద్ లో పెడతామని పాలకులు హామీ ఇచ్చారని, పేద విద్యార్థుల భవిష్యత్తును దృష్టిలో ఉంచుకొని యూనివర్సిటీలో ఇంజనీరింగ్ కోర్సులు ప్రవేశపెట్టాలని అన్నారు. ఈ కార్యక్రమంలో నాయకులు శివ సాయి, అక్షయ్ మణికంఠ, రాజ్ కుమార్ తదితరులు పాల్గొన్నారు.

Spread the love
Latest updates news (2024-07-15 22:36):

jason wittrock blood sugar 83T diet | how to 3CK bring your blood sugar down | is high blood suger still dangerous if it comes down Qay | will xa2 clonidine raise blood sugar | 60 kPO ways to lower your blood sugar pdf | will q2f beer or alcohol make your blood sugar go up | is shaking a sign of high blood sugar hE0 | 85m random blood sugar normal range in mg dl | blood sugar levels herbal HJO remedies | why p1Q is it important to monitor blood sugar | low blood sugar Q8L makes you cold | blood sugar 79o level 244 before eating | ascend 0W8 blood sugar stabilizer review | ugA will prednisone cause blood sugar to rise | 250 blood sugar is normal aAN | does lM1 beer lower blood sugar | range of normal random 4zD blood sugar | low blood sugar bUJ effect on brain | can beef raise qXM blood sugar | what a good 6oO cinnamon for stabilizing blood sugar | is a ElO fasting blood sugar of 119 high | GF2 does beetroot help blood sugar | effects of a high blood m3X sugar | what olW can you do if your blood sugar is low | KbT manna blood sugar support weight loss | is oats u9r increase blood sugar | how to reduce 6Wu blood sugar counts | blood sugar 195 feeling bad 1cX | why test blood sugar x0p | 174 blood sugar levels iFT after eating | cEy blood sugar high in morning low in evening | boiled egg increase blood sugar iX6 | 29 blood 5wT sugar level | IBd sign low blood sugar | hyp blood sugar diet recipes dinner | blood sugar 84 after OdD eating | what happens when your blood sugar MhR rises quizlet | blood sugar solution diet basics h0l | how many units of insulin to reduce blood sugar PF0 | how diabetes patient can self monitor PT0 blood sugar | how to prevent WS3 nighttime blood sugar spikes | low mWv blood sugar vs anxiety attack | hypo Aqb blood sugar levels | 5MN blood sugar daily cycle | blood sugar ranges level for females RUv | are there any fruits that reduce blood sugar kop | normal blood sugar range after NA8 eating a meal | blood sugar uoJ spike make you sleepy | blood sugar supplements OJx for dogs | coconut oil blood sugar diabetes p4w