ఫిజియోథెరపీ కేంద్రంని మండలంలోని దివ్యంగులు సద్వినియోగం చేసుకోవాలి

నవతెలంగాణ- గాంధారి
మండల కేంద్రంలోని భవిత ప్రత్యేక ప్రాథమిక పాఠశాలలో ఈ అకాడమిక్ లో ఫిజియోథెరపీ ప్రారంబమైందని రిసోర్స్ టీచర్స్ పెంటయ్య సాయన్న లు తెల్పారు. ప్రతి వారము ఈ క్యాంపు వుంటుందని డాక్టర్ సారిక తెల్పారు. మండల కేంద్రములో శారీరకంగా నరాలలో బాధపడుతున్న పిల్లలు వినియోగించాలని తెల్పారు. ఈ క్యాంపు లో మొత్తం ఎనిమిది మంది పిల్లలు పాల్గొన్నారు

Spread the love
Latest updates news (2024-07-13 13:08):

are cbd gummies iAx sending people to the er | S7i cbd gummies help depression | how Xsw long do cbd gummies effect you | cbd gummies hY8 male enhancement | just cbd gummy 1K7 bears | cbd vegan OeA gummies for anxiety | cbd IeW gummies for social anxiety | charles stanley selling cbd c1D gummies | gummies infused with Hup cbd | golly cbd online sale gummies | can cbd BOn gummies cause heartburn | focl premium cbd gummies lLL | delta 8 vs cbd gummies A5H | cbd gummies with rqQ ashwagandha | cbd gummies fda anxiety | botanical farms cbd gummies legit Aij | jolly cbd gummies tinnitus 45D | oWx chill cbd gummies 100x | dr oz Ftb cbd gummy bears | cbd gummies u70 fox news | cbd gummies pPv legal in texs | anxiety kaya cbd gummies | 400mg W70 cbd gummies sugar free | sour bears cbd tEw gummies | best anti wP6 anxiety cbd gummies | JWe cbd gummies vs vape reddit | free trial cbd gummies 100x | benefits of YyN cbd infused gummies | martha stewart cbd gummies valentines oMx | cbd gummies DzO high potency 125 | where can i get vL4 cbd gummies for pain | natures script cbd GMO gummies reviews | can you eat cbd AKg gummy with antidepressants | can cbd gummies cause TXL hives | mota cbd oil cbd gummies | cbd gummies clinical trials KoQ | shark tank mmy green otter cbd gummies | lowest prices on cbd Ivw gummies | cbd official gummies aka | cbd miracle gummies reviews IyH | can you qnR give dogs refular cbd gummies | animal cbd gummies cbd oil | xgE does cbd gummy bears get you high | cbd gummies bad for liver eMQ | cbd for sale gummy hk | cbd gummy bears Wub full spectrum | can cbd gummies Ojb help with panic attacks | dgj cbd gummies for muscle relaxation | costner 8tS oz cbd gummies | kangaroo cbd EOc banana gummies