పరిమ్యాచ్‌ స్పోర్ట్స్‌ ప్రచారకర్తగా శివమ్‌ దూబే

హైదరాబాద్‌: స్పోర్ట్స్‌వేర్‌ బ్రాండ్‌, పరిమ్యాచ్‌ స్పోర్ట్స్‌ తమ కంపెనీకి కొత్త బ్రాండ్‌ అంబాసీడర్‌గా ప్రముఖ క్రికెటర్‌ శివమ్‌ దూబేను నియ మించు కున్నట్లు ప్రకటించింది. గురువారం హైదరాబాద్‌లో ఏర్పాటు చేసిన మీడియా సమావేశంలో ఆ సంస్థ ప్రతి నిధులతో పాటు శివమ్‌ పాల్గొని మాట్లాడారు. పరిమ్యాచ్‌ స్పోర్ట్స్‌ దుస్తులు చాలా ఆసక్తిగా, స్టైలిష్‌గా ఉన్నా యన్నారు. మంచి స్టైల్‌ను మెచ్చుకునే వ్యక్తిగా తాను వీటిని విపరీతంగా అభిమానిస్తున్నానని పేర్కొన్నారు.

Spread the love
Latest updates news (2024-07-16 07:24):

zU7 who makes condor cbd gummies | homemade cbd DcY gummies kids | square cbd gummies low price | cana cbd big sale gummies | cbd gummies how many mg alg | which Ajx is better cbd gummies or oil | white label cbd iHa gummies uk | what can cbd gummies do for you 0me | cbd gummies 05E hemp bombs drug test | cbd gummies spotsylvania l7r va | cbd gummies to reduce blood YI3 sugar | cbd iW7 for dogs gummies | kangaroo cbd qgO watermelon gummies for sleep | iV6 pur organic cbd gummies | for sale dolphin cbd gummies | green haze cbd EOO gummies | where can i buy cbd gummies for pain near rSA me | x400 cbd gummies review VS1 | EOC best budget cbd gummies | cbd gummies ALv for lungs | dqY van u sell cbd gummies ebay | exhale wellness yW2 cbd gummies for pain | rFf cbd gummies or oil for pain | do O1i hemp bombs cbd gummies work | cbd gummies positive for thc drug yHO screen | which gas WrQ stations sell cbd gummies | koi big sale cbd gummies | gummies with infused thc and cbd hEb oil | free trial cbd calming gummies | does Cm8 walgreens sell cbd gummies | cbd gummy bears hemp kuN | high times cbd gummies winners QX6 2018 | l3q cbd gummies with apple cider vinegar | 5hJ cbd hemp bombs gummies | xTH 10mg cbd gummies how many for pain relief | cbd n3d gummies and stomach pain | cbd gummies test positive for weed Uw0 | cbd vape miracle cbd gummies | just cbd sugar free gummy Ffj bears 500mg | d9 free shipping cbd gummies | will dRU cbd gummies help you sleep | FwD hillstone cbd gummies website | cbd free trial gummies maine | cbd gummies private p5D label europe | cbd gummies help with diabetes 5Sz | reviews JHx of uly cbd gummies | do cbd n9M gummies help tinnitus | koi cbd delta 8 Bsr gummies | pure cbd gummies ingredients q0t | cbd life gummy Lgf rings