రాతతో ఒత్తిడి నివారణ

– డా.హిప్నో పద్మా కమలాకర్, జి.కృష్ణ వేణి, పి.స్వరూపారాణి – విద్యతోనే విజ్ఞానం సాధ్యమని ప్రముఖ డా.హిప్నో పద్మా కమలాకర్ అన్నారు.…

సర్కారు బడుల్లో తగ్గిన విద్యార్థులు

– గతేడాది కంటే తగ్గిన 1.80 లక్షల మంది – మన ఊరు-మనబడి, ఆంగ్ల మాధ్యమంతో ప్రయోజనం అంతంతే నవతెలంగాణ బ్యూరో…