బీఆర్ఎస్ పార్టీ, రాము కుటుంబానికి అండగా ఉంటుంది

– మండల అధ్యక్షులు దండగుల మల్లయ్య – మృతుని కుటుంబానికి సహాయం నవతెలంగాణ -తాడ్వాయి మండలంలోని ఇటీవలో మృతి చెందిన బీరెల్లి…

స్నేహితుని కుటుంబానికి అండగా నిలిచిన పూర్వ విద్యార్థులు

– వంట సామాగ్రి అందజేత నవతెలంగాణ- తాడ్వాయి ఇటీవల వారం రోజుల క్రితం మండలంలోని బీరెల్లి గ్రామానికి చెందిన మెంతని రాము…