కూసే గాడిద వచ్చి మేసే గాడిదను చెడగొట్టిందట

ఊరిసామెతలు
– అన్నవరం దేవేందర్‌, 9440763479
కొందరు ఒక పని మీద ధ్యాసతో వుంటే మరికొందరు వచ్చి మాటలతో చెడగొడతరు. వాళ్ళను ‘కూసే గాడిద వచ్చి మేసే గాడిదను చెడగొట్టిందట’ అంటరు. గాడిద హాయిగా గడ్డి మేస్తుంటే బయటి నుంచి ఓండ్ర పెట్టుకుంట మరో గాడిద వచ్చిందట. మేసే గాడిద దానిని చూసి అక్కడ ఏదో ఉన్నదని బయటకు వెళ్ళడం అన్నట్టు. ‘చెడగొట్టు వానలు’ కురిసినట్టు, చెడగొట్టే మనుషులు కూడా వుంటరు. చెడగొట్టు వానలు అంటే వరిపైర్లు కోసి కుప్ప పెట్టినంక ఎండాకాలంల వానలు వచ్చి రైతు ధాన్యం తుడుపుతాయి. వాటిని చెడగొట్టు వానలు అంటరు. పూర్వం ఇంకో సామెత కూడా వుండేది. ‘ఆడది తిరిగి చెడిపోతది, మొగోడు తిరుగక చెడిపోతడు’ అని అంటరు. మగ, ఆడ సమానత్వమే గాని ఆనాటి విలువల నుండి పుట్టిన సామెత. దీనిని ఇప్పుడు ఉపయోగించకూడదు. ఎందుకంటే ఎవరైనా బయట ప్రపంచంలో తిరిగితేనే లోకజ్ఞానం పెరుగుతది. లేదంటే ‘బాయిల కప్ప లెక్కనే జీవితం’ వుంటది.
మరికొందరికి ‘తినబుద్ది అయితది కాని అడుగ సిగ్గు అయితది’ టైపు కన్పిస్తరు. ఎక్కడికన్నా పోతే అదీ ఇదీ తినాలనిపిస్తది. కని అడుగుతే ఏమనుకుంరోననే మీమాంసలో వుంటరు. నోట్లె లాలాజలం ఊరుతది, మిట్ట మిట్ట సూస్తరు కని ముభావంగ వుంటరు. మరికొందరిలోనైతే పుల్లెగండుతనం ఎక్కువ కనిపిస్తది. వాల్ల గురించే ‘పుల్లెగండు కడుపుకు పిల్లలు దక్కరు’ అనే సామెత పుట్టింది. అంటే పిల్లలు పుట్టినంక పసి పిల్లలకు ఆహారం పెట్టడంలో కాలం గడుస్తది. కానీ పుల్లెగండు వాల్లకు తినేందుకు తమకే చాలదు అనే కారణం వుంటది. కొన్ని ఊర్లర్ల బంధువులు నాలుగైదు ఇండ్లడ్ల వుంటరు. అమ్మమ్మ, చిన్నమ్మ, మేనమామ ఇండ్లు వుంటయి. అందరూ దగ్గరివాల్లే. ఎక్కడికి పోదామా అనుకుంటం. ఆ చుట్టాలు కూడా మా… ఇంటికి రారు కావచ్చు, అక్కడనే తింటరు కావచ్చు అనుంకుంటరు. అప్పుడు ‘అంతా మనవాల్లే అన్నానికి రమ్మనే వాల్లే లేరు’ అన్న సామెత పుట్టింది అందరి పొత్తుల సుట్టం వస్తే అందరూ మా ఇంట్ల తినడు కావచ్చు అని ఆయన కడుపు ఎండగొడుతరు.

Spread the love
Latest updates news (2024-07-16 07:54):

19F blood sugar is 66 | does eating oatmeal nnY lower blood sugar | gB2 frequent sudden drops in blood sugar level | 491 most effective blood sugar | aqv target blood sugar levels | how to stop blood 4Ss sugar highs and lows | fasting time before blood sugar test dYX | blood sugar 111 before meal auU | crystal nU2 light raise blood sugar | blood sugar 52 free trial | foods that umA don t affect blood sugar levels | what is high blood sugar level QJA in aperson | c8X when is blood sugar higher during the day | blood sugar rQV and irritability | diabetic l8J blood sugar during infection | 58g helicobacter pylori and low blood sugar | is 60 normal blood sugar XIY | jlg does metformin help with fasting blood sugar | mHS can caffeine cause low blood sugar | CYd does turmeric help blood sugar | normal blood sugar after DCF eating sweets uk | WXC blood sugar sex magik 30th anniversary | checking your LxW blood sugar after you eat | PiO what are the normal blood sugar levels after eating | omad Eg2 diet for low blood sugar | coriander oil blood Fyk sugar | does diabetes make your sRQ blood sugar high or low | how to lower sdB blood sugar in cats | best time of day fG5 to measure blood sugar | can you get blood 5Qt sugar monitor at health department | low blood sugar after drinking mfS tea | homeostasis pathway regulating blood sugar vxM | snacks to help raise blood sugar PWS | what a good FmO blood sugar reading | blood MX4 suger levels after fasting | blood JUC sugar level 501 | breakfast that won raise blood iNx sugar | low blood 6eF sugar creatine | S4Y can my apple watch check my blood sugar | blood sugar 169 one hour after eating kLP | impaired fasting blood sugar level lQP | can grR i lower blood sugar quickly | can someones blood sugar be way high from chemo A9Y | blood sugar hours after last 55A meal | are j97 peanuts good for blood sugar | how does prednisolone lYc increase blood sugar | type 2 diabetic high T09 blood sugar | if blood sugar qSQ levels drop below normal what happens | xp7 will diet coke raise blood sugar | does gastroparesis 0hq cause high blood sugar