ధరణితో ఎన్నో లాభాలు

''పుట్టినప్పటి నుంచి మరణించే వరకు అన్నివర్గాల సంక్షేమం కోసం తెలంగాణ ప్రభుత్వం ఎంతో కృషి చేస్తోంది.. మూడు సంవత్సరాలు కష్టపడి రైతులకు…

పండ్ల తోటలోకి వెళ్లిన బాలికను కట్టేసి కొట్టారు

– గద్వాల జిల్లాలో ఘటన నవతెలంగాణ -మల్దకల్‌ బత్తాయి తోటలో పండ్లకోసమని వెళ్లిన బాలిక ప్రవళికపై దొంగతనం మోపిన తోట యజమాని…