పిల్లల ఆత్మ ధైర్యం!

భయంకరంగా జరుగుతూన్న యుద్ధం వల్ల కుప్ప కూలిపోయిన మేడలు, చెల్లా చెదరుగా పడివున్న కాంక్రీట్‌ కప్పులు, గోడలు చూపులు వెళ్లినంతవరకు కనిపిస్తున్నాయి.…

వేదిక నవ్వింది

కళ్యాణమంటపం కిటకిటలాడిపోతోంది జనాలతో. వాళ్లంతా పెళ్ళికి వచ్చినవారు అని మీరు అనుకుంటే పప్పులో కాలేసినట్లే. వాళ్లంతా కవులండి. అవును. పట్టుచీరల్లో పడతులు,…

విచక్షణాలోచన

విశ్వ రెండేళ్ల సంది హైదరాబాద్‌ అశోక్‌ నగర్‌ దగ్గరలో ఒక గది అద్దెకి తీసుకొని ఉంటున్నాడు. పీజీ విద్య పూర్తి చేసిన…

మిణుగురులు

తెల్లవారగానే నిద్ర లేచి కాఫీ తాగి అలా బయట గాలి కోసం వరండాలో తిరుగుతున్నాను. ఎన్నో ఆలోచనలు మెదిలాయి. జీవితంలో ఏదైనా…

సరి కొత్త వ్యసనం

ఫోన్‌ కాల్‌ వచ్చిన నుండి రాఘవయ్య మనసంతా దిగులుగానే ఉంది. ఎంతో ఇబ్బందిగా ఉంటే కానీ సుమతి ఫోన్‌ చేసి రమ్మనదు.…

బంగార్రాజు

”ఏమయ్యో! వింటున్నావా? రేపు బంగారమ్మ జాతర కదా! నువ్వు తలస్నానం చేసి కొత్త బట్టలంటే లేవు కానీ, ఉతికిన బట్టలన్నా కట్టుకొని…

కబ్జా

లావణ్యకు సొంతఊరును వదిలి మరో ఊరికి వెళ్లిపోవాలంటే మనసుకు చాలా కష్టంగా అనిపిస్తుంది. ‘శరీరం నుండి ప్రాణం వేరుచేసినట్లు’ ఆమె మనసు…

రామలీల

ఈ మధ్య చాలాకాలం నుండి రామలీల ఉత్సావాలకు వెళ్ళలేదు. కోతులు వికారపు వేషాలు వేసుకొని పొట్టి పొట్టి పైజామాలు తొడుక్కుని, నల్లరంగు…

తీయతీయని బాలగీతాల చెఱకుతోట

గేయాన్ని అత్యంత తీయగా రాస్తున్న ఆధునికుల్లో ‘సనారె’ గా ప్రసిద్ధి చెందిన గేయకవి చెఱకు సత్యనారాయణ రెడ్డి ఒకరు. వీరు నేటి…

బతుకు గీత

”అరే చిన్నా.. మన కారు జోరుగ పోతుందిగని జెర మెల్లగ పోనియ్యిరా..” హెచ్చరించాడు పక్క సీట్లో కూర్చున్న ఈవెంట్‌ మేనేజర్‌ వాసు…

బహుమతి

తలుపు కొట్టగానే లోపలినుండి తలుపు తీసి బావా ఎప్పుడు వచ్చితీవు అంటూ కౌగివించురున్నంత పనిచేస్తూ లోపలికి ఆహ్వానించాడు మా బావ పరమేశం.…

పరిగె

సాయంత్రం 7 గంటల సమయము. ఖైదీలను గదుల్లో పెట్టి తాళము వేసి వరండాలో పది జవానులు మాటా, మంతీ సాగించారు. తాము…

Latest updates news (2024-05-24 12:02):

does masterbation lower blood iCk sugar | normal blood sugar levels after 4 hours 6Ez of eating | FiM blood sugar and histamine | does potassium citrate affect blood sugar mLM | what foods bring blood sugar y9M down | high blood sugar qtl levels on diet body not getting glucose | 60 ways Lcn to lower your blood sugar amazon | to get blood sugar down tq9 | is Iwo 148 blood sugar high | YDM what blood sugar level does neuropathy manifest itself | what is ErY a good fasting blood sugar range | average persons blood sugar ylp after eating pop tarts | walgreens check NQN blood sugar cost | blood sugar XOR 133 2 hours after eating | improve insulin resistance and lower aqQ blood sugar levels | convert mmol to mg g0H blood sugar | is 140 lCC a good blood sugar | diabetes type 2 when check y8e blood sugar | does blood sugar effect erections fbX | blood suger wxp after meal | how lcU cinnamon can lower blood sugar | blood sugar A62 drop shaking | organs that regulates DiV blood sugar | herb k2U that helps lower blood sugar | normal blood sugar levels 2 hrs 4Ri after eating | blood sugar off cbd vape | blood sugar recording chart app 3CC | what is the 8fV normal blood sugar range for a man | can coconut orI increase blood sugar | will pistachios lower blood sugar vWs | j2T what cause blood sugar to be low | low blood sugar after heart QFu bypass surgery | low blood sugar due to not eating VCG | the best herbs for uaP lowering blood sugar | ideal protein low 7JW blood sugar | does quinoa affect eH4 blood sugar | can a uti cause XUt low blood sugar | RPm new blood sugar testing | 13 blood sugar O07 level | 8 hour fasting tNe blood sugar test | blood vjt sugar 79 2 hours after eating | diabetes type 2 how to lower blood sugar Knc | 90 day DzK excel blood sugar tracker | what can i do to reduce CN5 blood sugar | dogs with low blood ebO sugar | when to take blood sugar yQ4 after exercise | how does Bdd your body regulate blood sugar | septic infection raise yoF in blood sugar | best IAv ways to lower high blood sugar | what Opr to eat to level blood sugar