జనగామ బాలల నేస్తం… మానేటి తీరపు సుస్వర గీతం ‘త్రిపురారి పద్మ’

ఇటు పుట్టిన ఊరుకు… అటు మెట్టిన ఊరుకు పేరు తెచ్చిన కవయిత్రి, గాయని, బాల సాహితీవేత్త… అన్నింటికి మించి బాలల వికాసం…

భద్రాద్రి నుండి బాల సాహిత్య వీధుల్లో ‘డా||వీధుల రాంబాబు’

– డా|| పత్తిపాక మోహన్‌, 9966229548 ‘నిధి చాల సుఖమా… రాముని సన్నిధి చాలసుఖమా’ అని రామభక్తులు గానం చేస్తే, భద్రాద్రి…