సాహితీ వార్తలు

25 న ‘క్రియ ఒక జీవన లయ’ ఆవిష్కరణ తెలంగాణ రాష్ట్ర ప్రభుత్వ భాషా సాంస్కతిక శాఖ, కిన్నెర ఆర్ట్‌ థియేటర్స్‌…

సాహిత్య సునామి నామని

పుట్టింది సాధారణ దిగువ మధ్య తరగతి కుటుంబం. కృషి, పట్టుదల, కుటుంబ ప్రోత్సాహం డిగ్రీలు అందుకునేలా చేశాయి. చదువు పట్ల ఉన్న…

చెరుకు తీపి

గ్రామాల్లోని రైతులు పండించే చెరుకు చాలా రుచిగా ఉంటుందని అడవిలో వున్న ఓ గున్న ఏనుగు మిత్రుల ద్వారా తెలుసుకుంది. అదే…