ఇట్ల చేద్దాం

రెండు చెంచాల బొప్పాయి గింజలను మిక్సీలో గరుకు మిశ్రమంగా చేసుకోవాలి. ఇందులో రెండు చెంచాల ఓట్స్‌ పొడి, చెంచా తేనె కలిపి ముఖానికి మృదువుగా రాసి అయిదు నిమిషాలు రుద్ది ఆరనివ్వాలి. ఆపై చల్లని నీటితో కడిగితే ముఖంపై పేరుకొన్న మృతకణాలు, మురికి దూరమై చర్మం మెరుపులీనుతుంది. ఇలా వారానికి రెండుసార్లు చేస్తే ముఖంపై మచ్చలు, మొటిమలు రాకుండా ఉంటాయి.

Spread the love
Latest updates news (2024-06-18 21:51):

liberty cbd gummies tinnitus tjX | how much AqS is liberty cbd gummies | agora cbd cbd cream gummies | cbd gummies starter pack cDr | cannabidiol life cbd QDT gummy bears 750mg | cbd wNM gummies for brain health | cbd Wt4 gummies vs melatonin | smilz ynm cbd gummies free trial | wIv sapphire cbd 2000 mg gummies | cbd gummies para agrandar uAs el miembro | 4Rs terp nation cbd gummies 500mg | xarelto pe4 and cbd gummies | lit cbd gummies free trial | how much Dzj do cbd gummies cost | cbd gummies abc Vv2 stores | cbd vape piurekana cbd gummies | amazon cbd gummies 500mg WXV | 9Xc cbd gummies for leg cramps | cbd gummies sold at A16 walmart | alternatives to cbd 5y9 gummies | free trial cbd 3xO gummies | official gummies cbd fx | amway free shipping cbd gummies | martha stewart jNd cbd gummies valentines day | hemp EQo taffy cbd gummies 1000mg reviews | cbd ysk gummies cure diabetes | free shipping cbd botanical gummies | by serarelief cbd gummies S35 | cbd q2I gummies with thc benefits | cbd health WXn co gummies | how zDn much cbd is in relax gummies | grown md cbd 2pJ gummies | stopping GY8 cbd gummies cold turkey | is cbd gummy bears illegal in georgia rvC | clinical cbd yWA gummies cost per bottle | kanai farms cbd gummies 1NA | cbd gummy bears anxiety oud | how tk 9nl make cbd gummy bears | can you fail 6XC a drug test for cbd gummies | elite garden sqW cbd gummies | extra AwX strength cbd gummies | best cbd gummy for pain and vIz anxiety | cbd gummies port nWK aransas | full spectrum hemp SAw cbd gummies | hemp bombs cbd oil JYg gummies | best cbd 4E1 gummies for pain and inflammation | GfC solari hemp cbd gummies | cbd gummies orange RcD park | what is the dhI strongest cbd gummies for pain | how much cbd gummies to c6z take for osteoporosis