సూర్యుడు

లోకం తట్టుకోలేని వెలుగును
తనలో దాచుకొని ఉంటాడు,
ప్రతిరోజూ
పసిపాప కళ్ళు తెరిచినట్లు
మెల్లిమెల్లిగా మేల్కొని
అల్లరల్లరి చేస్తాడు,
తాను అలసిపోగానే
మనల్ని హాయిగా నిద్రబుచ్చి
మరో లోకానికి పయనిస్తాడు!

పిల్లాడిలా ఎప్పుడూ పాకుతూ
కరములనే కిరణాలుగా వెదజల్లి
అంతా తానై అల్లుకుపోతాడు,
బంతిలా ఎప్పుడూ దొర్లుతూ
అందరి ఎదలోకి దూరిపోతాడు!

నెత్తి మీదికి ఎక్కి
ఒక్కోసారి విసిగిస్తాడని
అందరూ తిట్టుకుంటారే గానీ,
ఒక్కక్షణం తాను లేకపోతే
అందరూ అల్లాడిపోతారు!

అప్పుడప్పుడు
మేఘాలపరుపులపై కునుకు తీస్తూ
కాసింత నీడవరాన్ని అందిస్తాడు,
వరదలు ముంచెత్తినా
చలిపులి పంజా విసిరినా
కంటిచూపుతో కట్టడిచేస్తాడు!

సూర్యుడు
ప్రతిరోజూ నిండు చందమామే,
అతనికి ఏ పక్షమూ లేదు
అందరి పక్షమై
వెలుగుదారులను చూపిస్తూ
బతుకుముద్దలు తినిపిస్తాడు!

ఎంత గొప్పోడైనా
అతని ముందు మిణుగురు పురుగే,
అందుకే లోకాలన్నీ గోళాలై
అతని చుట్టే ప్రదక్షిణం చేస్తాయి!

కాంతి
అతని ఒక్కడిదే కావచ్చు కానీ,
అందరి కళ్ళల్లో ఉండేది
అతడు పంచిన వెలుగే!

– పుట్టి గిరిధర్‌,
9494962080

Spread the love
Latest updates news (2024-04-15 16:58):

how many 1000mg cbd gummies should qob i eat | keoni cbd oil cbd gummie | M5A cbd gummies and kids | cbd gummies nEd high potency 75 | are cbd gummies legal in AO7 mas | red free shipping cbd gummies | choice cbd 4AW gummies reviews | how lB0 many milligrams of cbd gummies to take | cbd gummies for v2R male ed | royal cbd gummies for pain Qtc | hemp bombs cbd gummies qEp price | cbd gummy laws d8q in california | delta 8 thc PCm and cbd gummies | do cbd gummies make you fail Iy5 a drug test | wOz green energize cbd gummies | 7oz do cbd gummies relax you | rachael ray cbd osD tincture gummies | cbd gummies NnY traverse city | wellution abx cbd gummie reviews | powerful natural relief kuO cbd gummies | dosist cbd for sale gummies | cbd gummies ann arbor gOs | weed cbd big sale gummies | CuU reviews purekana cbd gummies | sunday scaries gummies CEF cbd | kushly premium gcj cbd gummies review | hemp wnW or cbd gummies | cbd gummies for cancer JXv | VDR cbd gummies and viagra | cbd gummies tyler BB5 perry | best sP4 gummies for sleep cbd | miracle gbt products cbd gummies | price of cbd gummy Qjy bears | eagle hemp cbd gummies 6vM for tinnitus | cbd anxiety coffee gummy | qIh where to buy cbd gummies in minneapolis | cbd gummies fort collins HbJ | E0S shark tank cbd tinnitus gummies | cbd delta 9 CPS gummies | chill watermelon cbd gummies yXy | free cbd gummies for sale | KAf cbd oil gummies quality | cbd 2qu gummies how long until they work | cbd gummies in mesquite Ma4 tx | how long does cbd gummies UWt effects last | genuine cbd hangover gummies | can cbd gummies help j0O you lose weight | mushroom dam shaped cbd gummies | can cbd gummies FHP make you hallucinate | green JvO dolphin cbd gummies