2006-2007పూర్వ విద్యార్థుల ఆత్మీయ సమ్మేళనం

నవతెలంగాణ-వీణవంక

వీణవంక మండల ప్రాథమిక కొన్నత పాఠశాల లో పూర్వ విద్యార్థులు 2006-2007 పదవ తరగతి పూర్వ విద్యార్థుల ఆత్మీయ సమ్మేళనం ఆదివారం వీణవంక లో ఘనంగా జరుపుకున్నారు. తమకు విద్యాబుద్ధులు చెప్పిన నాటి గురువులను పూర్వ విద్యార్థులు శాలువాలతో ఘనంగా సన్మానించారు. అనంతరం పూర్వ విద్యార్థులు అందరూ ఒకరినొకరు ఆప్యాయంగా పలకరించుకున్నారు. వివిధ వృత్తులలో ప్రభుత్వ, ప్రైవేటు ఉద్యోగాలలో స్థిరపడిన పూర్వ విద్యార్థులు తమ గతస్మృతులన నెమరువేసుకుంటూ తాము చదువుకున్న పాఠశాలలో కలసి తిరిగి తమ అనుబంధాలను స్మరించుకున్నారు. తమ విద్య, వైవాహిక, ఉద్యోగ జీవిత విశేషాలు కుటుంబ నేపథ్యాల విషయాల గురించి ఒకరికొకరు తమపిల్లలు చదువుల గురించి వివరాలు చెప్పుకుంట ఎంతో ఆనందోత్సాహాలతో గడిపారు. ఈ కార్యక్రమంలో పూర్వ హెచ్ఎం భావన ఋషి సౌందర్య , కుమార స్వామి, కొమురవెల్లి రవీంద్ర చారి రాజమల్లు కౌసల్య రామలక్ష్మి తదితరులు పాల్గొన్నారు
Spread the love
Latest updates news (2024-07-15 23:43):

viagra requirements official | vajrasana for y2s erectile dysfunction | best vitamins for 20 year old male OnG | how dEe long do you last with viagra | best A5e male enhancement pills | la viagra DFK oro solido | best place to buy generic Tkq viagra in usa | can 40 year old man have 5Sg erectile dysfunction | men penile for sale | black mamba sexual enhancement pills Oe7 | prix official viagra | does your penis grow if O9N you lose weight | testosterone cbd cream enhancing peptides | tbi and erectile dysfunction yOx | sex enhancement pills for males in ghana 0DS | low price bluechew location | magnum 3td fx male enhancement | energy supplements at jtK walmart | get UpS viagra next day | sex pills without side effects EFQ | male deli best pills 51M | steroids erectile 3B3 dysfunction treatment | erectile dysfunction negative vicious wUw circle | extenze and coke cbd cream | blue vitamin pill low price | male orgasm enhancement technique WlO | can wim hoff method improve ng1 erectile dysfunction | the strongest viagra for sale | big sale virectin vitamin shoppe | chinese dl2 herbs and male fertility | instant aphrodisiacs drugs for rN0 males | are natural testosterone HPj boosters safe | h7a erectile dysfunction and its different causes and treatment | vLG how to give her good sex | how Ka8 to counteract viagra headache | allergy medicine cause erectile dysfunction qLg | do penis pumps low price | how to increase sperm volume during aF9 ejaculation | pTJ sex herbs for men | low price herbal viagra reddit | use it or kiG lose it erectile dysfunction | viagra enlarged prostate official | male enhancement pills for penis that work fast wgP | does hormone shots after a prostatectomy 8cP cause permanent erectile dysfunction | does viagra last all nme day | girl grabs my Kck cock | virmax male t4q enhancement walmart | m8b do women like big dicks | MDk cialis 5mg side effects | erectile dysfunction dsm introduction Rtp