తిమింగలం పొట్టలో 3 కోట్ల నిధి

nidhi
nidhi

నవతెలంగాణ – స్పెయిన్‌
స్పెయిన్‌లోని లా పాల్‌మాలోని నొగాలస్‌ బీచ్‌లోకి కొట్టుకు వచ్చిన స్పెర్మ్‌ జాతి తిమింగలం కళేబరంలో సైంటిస్టులు నిధిని కనుగొన్నారు. నిధి అంటే బంగారం, వెండి కాదు.. సముద్రంలో తేలే బంగారంగా పిలిచే తిమింగలం వాంతి అది. లాస్‌ పాల్మస్‌ యూనివర్శిటీ, జంతు పరిశోధనా సంస్థ ఆధ్వర్యంలో తిమింగలం మృతికి గల కారణాలు తెలుసుకోవడానికి అటాప్సీ నిర్వహించగా, తిమింగలం పొట్టలో వారికి అరుదైన నిధి లభించింది. సుమారు 9.5 కేజీల బరువున్న అంబెర్‌గ్రిస్‌ను పొట్ట నుంచి వెలికి తీశారు. దాని విలువ సుమారు మూడు కోట్ల రూపాయల వరకు ఉంటుందని అంచనా వేశారు.

Spread the love
Latest updates news (2024-06-13 12:50):

how to increase my ufd testosterone | H8e does cheese cause erectile dysfunction | the easiest way AYR for men to last | ennis free trial enlargement oil | horny cuban online shop women | guys 7ql to add on snapchat | viagra official endurance | cuanto vale la viagra Sin masculino | cbd vape videos of ejaculation | viagra and orange juice E1z | gas station male Yhg enhancement pills that work | birth control for sale ftm | viagra original free shipping purpose | modafinil official sex | compare drugstore prices for sale | cialis vs viagra vs OO1 levitra | nU5 exercise to make pennis big | no libido 0c5 early pregnancy | erectile dysfunction cbd cream gabapentin | eddie for erectile dysfunction LYe | tadanafil big sale | where wtK to buy big penis | men how to last longer in jfA bed | strong male sex enhancement super bull 6000 hard long erection pills fgN | does 9Cm nugenix help ed | enhancerx online sale | free shipping healthy sexual appetite | penis pump for Oi2 length | uqG erectile dysfunction articles reviwe | most effective sexual enhancer pill | rostate genuine products | femstim female libido enhancer 8Nx | shape online shop of hcl | is 200 mg of bQF viagra safe | indian remedies for cap erectile dysfunction | can a blocked artery k9k cause erectile dysfunction | real movie she uYq loves for me to take male enhancement pills | zll stiff rock male enhancement pills reviews | lIg should i jerk off before sex | vigor U10 rx plus side effects | art brut rusted lYq guns of milan erectile dysfunction | crN taking male enhancement and no sex | doctor recommended sore penis | erectile dysfunction treatment non nkj prescription | penis enlargment surgery before and after Y8F | why does meth QHb cause erectile dysfunction | how PoJ to last longer while having intercourse | can pumpkin seed oil cause erectile dysfunction 3rb | viagra doctor recommended sin receta | rxF cerebral palsy and erectile dysfunction