అమ్మా ద్రౌపదీ..!

అమ్మా ముర్మూ
చూస్తున్నావా!
ఈ దురహంకారాన్ని
తరతరాలుగా
కొవ్వెక్కిన దుర్మార్గాల్ని

వాడు
ఆదివాసీ జీవనంపైన
ఎంత అనాగరికదాడి
చేసాడో కన్నావా!
కను తల్లీ కను!
కంటేనే కడుపులో
మంట లెగుస్తాయి

అగ్ర కులజుడు చేసింది
నేరమనబడదు అనబడదు
హీనుడు దాన్ని తుడిచేసుకోవాలి
మనువు నుడివిన స్మృతి
ధర్మానుసరులం కదా!

మరిలానే జరుగుతుంది!
అనాదిగా అలానే జరుగుతోంది

నిన్ను అధిపతిని చేసి
వాడి పీఠాన్ని స్థిర పరచుకుంటాడు
నీ కళ్ల ముందే నీ సమూహాన్ని
మూత్రంలా విసర్జిస్తుంటాడు
అమ్మా ద్రౌపదీ ఇకనైనా
వాడి రక్తంతోనే శిఖ ముడుస్తానని
శపథం చేయవా!
లేదా…
వాడి అహంకార
మూత్రాంగాన్ని ఛేదించి
విసర్జనా వివక్షతను ఆపేయవా!

అమ్మా ముర్మూ
మౌనం వీడి రా!
మనువాదం పడగవిప్పుతోంది!
మదమక్కి రంకెవేస్తోంది.
– కె. ఆనందాచారి

Spread the love
Latest updates news (2024-06-22 18:36):

qRu does elevated blood sugar make you tired | ouI nuts lower blood sugar | 10 worst ijd breakfast foods for blood sugar | 162 JUP random blood sugar | blood sugar 162 a6k before eating | how could i bring my blood oDY sugar up | checking blood sugar twice a week when is SYG best | how low h7R is blood sugar when you start sweating | can hydrochlorothiazide elevate blood sugar PX9 | AzQ stress raise blood sugar levels | what happens in low blood sugar 0iR | cephalexin MUm raise blood sugar | normal blood sugar for BBl 51 year old female | what is fPB anormal blood sugar level | can i use human blood sugar monitor on X7k cat | parasites that 1xE cause high blood sugar leg sores ar | what is normal blood sugar level two hours akR after eating | does carrot juice lower 50f blood sugar | can stress and pain cause blood sugar to rise xOT | tresiba when is aEH lowest blood sugar time on tresiba | how does xylitol affect Od3 blood sugar | blood ItF sugar level 78 after meal | does Jb2 prednisone make blood sugar go up | blood sugar check chart 1 hour 0HC after eating | what CKO should i eat to raise my blood sugar | non eTo diabetic blood sugar levels fasting | take insulin when blood sugar is H12 low | fasting blood sugar i9q mercola | stress affecting sAz blood sugar levels | HFy blood sugar homeostasis insulin | kitchen spices that lower blood sugar SzO levels | can white rum BGG elevate blood sugar | Gjt blood sugar levels 1st in the morning | does yeast 7bW infection increase blood sugar | average blood sugar for 20 Yn3 year old female | my blood sugar is GSk 125 after eating | vedda blood sugar remedy free 66a | treatment of blood sugar 6v8 in pregnancy | apple or carrots better 1ng for low blood sugar | reduce fat low blood sugar 0Ep | how do carrots affect 7jk your blood sugar | Ftg blood sugar levels feeling sick | cbd vape blood sugar 506 | blood sugar blend D9N by snap | do lemons Ydf help with blood sugar levels | how high should LDj your blood sugar get after a meal | MVH does water help bring down blood sugar | blood R0z sugar level 190 fasting | CHd blood sugar 165 a1c | high blood sugar BFc make you drowsy