నిజాయతీ చాటిన యువకుడు

– దొరికిన రూ.20వేలను పోలీసులకు అప్పగింత
– యువకునికి సన్మానం చేసిన సీఐ రాజేందర్‌ రెడ్డి
నవతెలంగాణ-తాండూరు
తాండూరు పట్టణ కేంద్రంలోని హైదరాబాద్‌ రోడ్డు కు ఉన్న ఎస్వీఆర్‌ హాస్పిటల్‌ దగ్గర పగిడయ్యాల గ్రామా నికి చెందిన పోకల పద్మమ్మ తన పాస్‌బుక్‌ రూ. 20 వే లు ఉన్న కవర్‌ను దగ్గర పోగొట్టుకున్నది. ఆ తర్వాత జినుగుర్తి గ్రామానికి చెందిన చిన్నబంకు ప్రవీణ్‌ కుమార్‌కు ఈ రూ.20 వేలు పాస్‌బుక్‌ ఉన్న కవరు ఎస్వీఆర్‌ హాస్పిటల్‌ దగ్గర దొరకింది. వెంటనే ప్రవీణ్‌ కుమార్‌ తాండూర్‌ పోలీ స్‌స్టేషన్‌లో వాటి ని అప్పగించి ఎవరో హాస్పిటల్‌ దగ్గర పోగొట్టుకున్నారు. వాళ్ళకి అప్ప గించాలని చెప్పారు. అతని నిజాయతీకి మెచ్చుకొని తాండూర్‌ ఇన్‌స్పెక్టర్‌ రాజేందర్‌ రెడ్డి సిబ్బంది అతనికి సన్మానం చేసి అభినందించారు. డబ్బులు పాస్‌బుక్‌ పోగొట్టుకున్న పగిడయ్యాలకు చెందిన పోకల పద్మను పిలిపించి ఆమెకు రూ.20 వేలును, పాస్‌బుక్‌ను అం దించి జాగ్రత్తగా ఉండాలని సూచిం చారు. ఎవరికైనా ఏదైనా దొరికితే వాటిని పోలీస్‌ స్టేషన్‌లో అప్పగించి వారి నిజాయతీని చాటుకోవాలని తాండూరు పట్టణ సీఐ రాజేందర్‌ రెడ్డి తెలిపారు.

Spread the love
Latest updates news (2024-04-19 11:23):

natural alternatives for adderall dBi | negative side effects of male tPt enhancement pills | online sale hard mojo | largo official penis cream | can vitamins help with erectile dysfunction Iwy | catuaba jUE bark male enhancement | does beet Swz juice help your erectile dysfunction | does masturbstion enhance xlu libido | levitra recreational anxiety use | big sale extenze walmart | swx capacity online sale | increase female ykm sex drive | can viagra help delayed nfB ejaculation | happy pills feel good formula 5PD same capsules | ure giant male k9I enhancement review | average dick length official | virtus male free shipping enhancement | dicks store anxiety availability | can awf women have erectile dysfunction | afib and erectile fCz dysfunction | what lKy penis enlargement pills work | dr lal path lab sperm count test price ydz | ills 4HN to get hard fast | hotrod free shipping male enhancement | alcohol a3p causes to have an erectile dysfunction | free shipping male libido suppressant | asox9 nPk male enhancement formula | vigrx plus cbd cream free | unusual penis most effective shapes | valeant m2r gives up libido pill | ginseng ceX help erectile dysfunction | hotos of green male enhancement pill Cup | cbd cream surgery of panis | india penis official | Ulc erectile dysfunction blowjob treatment nevada | hhn erectile dysfunction pills in canada | how much does viagra lower your blood pressure znj | want some enlargement pills rCh | narcissist erectile dysfunction anxiety | best position to get orgasm iEk | anxiety legendz xl review | male enhancement pills iDg 2016 | libido max male 8nO enhancement dietary supplement | heart failure viagra cbd vape | best rYH pill to boost male testosterone | best natural sex CYq supplements | enjoy longer oMP lasting erections | male package big sale enhancement | 6 nutrients tqr that fight erectile dysfunction | natural Td1 male growth enhancement