అంగన్ వాడీలో తల్లిపాల వారోత్సవాలు ఘనంగా నిర్వహించారు

నవతెలంగాణ –  రేవల్లి: బండరాపాకుల గ్రామంలో అంగన్వాడీ రెండవ కేంద్రం శనివారం రోజున, తెలంగాణ ప్రభుత్వం పోషకమైన ఆహార పదార్థాలు సరఫరా చేసింది, ఇందులో పుట్టిన ఆప్పటి నుంచి 5 సంవత్సరాల చిన్నారులకు మరియు గర్భవతులకు,  బాలింతలకు  పాలు గుడ్లు బాలామృతం అందిస్తుంది, అలాగే గర్భవతులకు బాలింతలకు ఒక పూట సంపూర్ణ భోజనం కూడా అందజేశారని అందుకు అర్హులైన ప్రతి ఒక్కరు సద్వినియోగం చేసుకోవాలని రేవల్లి సెక్టర్ సూపర్ వైజార్ నాగం సుజాత తెలిపారు,  ఈ కార్యక్రమంలో అంగన్వాడీ టీచర్స్ రజిత, కరుణ,  లక్ష్మి, శాంతమ్మ,  గ్రామ సర్పంచ్ పార్వతమ్మ, ఉప సర్పంచ్ రేణుక పాల్గొన్నారు. బండరాపాకుల గ్రామంలో అంగన్వాడీ రెండవ కేంద్రం శనివారం రోజున, తెలంగాణ ప్రభుత్వం పోషకమైన ఆహార పదార్థాలు సరఫరా చేసింది, ఇందులో పుట్టిన ఆప్పటి నుంచి 5 సంవత్సరాల చిన్నారులకు మరియు గర్భవతులకు,  బాలింతలకు  పాలు గుడ్లు బాలామృతం అందిస్తుంది, అలాగే గర్భవతులకు బాలింతలకు ఒక పూట సంపూర్ణ భోజనం కూడా అందజేశారని అందుకు అర్హులైన ప్రతి ఒక్కరు సద్వినియోగం చేసుకోవాలని రేవల్లి సెక్టర్ సూపర్ వైజార్ నాగం సుజాత తెలిపారు,  ఈ కార్యక్రమంలో అంగన్వాడీ టీచర్స్ రజిత, కరుణ,  లక్ష్మి, శాంతమ్మ,  గ్రామ సర్పంచ్ పార్వతమ్మ, ఉప సర్పంచ్ రేణుక పాల్గొన్నారు.
Spread the love
Latest updates news (2024-06-23 10:33):

what is the average penile length for a Qoh man | sex herbs to last iud longer | foods that reduce bmH erectile dysfunction | does allergy gEx medicine affect erectile dysfunction | que pasa si bWP tomas viagra | men O0l sexual health pills | average size A95 of erect male organ | male A48 enhancement supplements by irwin naturals | a opioid AQp and erectile dysfunction | effect of cold temperature on erectile dysfunction jiq | enhancing E5u the female libido | viagra commercial free trial models | best herbs for male YP0 performance | free trial penis arousal | penis big sale size percentages | how to increase stamina PHv in a week | cialis 50mg online sale review | viagra only works sometimes Mbk | most effective icd10 erectile dysfunction | how can i enlarge my vrI dick | alpha blockers BKR and viagra | 34 year xJw old with erectile dysfunction | how do you get a bigger penius without pills pkd | vr male low price | woman sex pill doctor recommended | okemon cbd vape sex | x4labs com most effective | male sex performance enhancer pills to help with erectile AXO dysfunction | best ed pills free shipping | C6s male enhancement reviews testosterone | Yj1 how to balance testosterone levels naturally | how to make your dick size bigger NHa | OyC do penise pumps work | male enhancement erectile disfunction vzk otc | best way to stay erect sJc | most effective odd shaped penises | can e7u i order antibiotics online | how Vyb to do sex steps | lady doctor 2rd patient sex | male performance enhancement jO8 pills platinum 4000 | male enhancement FNa pills at gas stations | beating R61 erectile dysfunction program | male enhancement onW pill timelapse | get NpD a harder erection | slH erectile dysfunction hypertension treatment | ginger DQa and honey for erectile dysfunction | what does viagra fo sB8 | four play sexually cbd vape | bathmate hydromax video for sale | femdom online sale viagra