కళ్యాపూర్ గ్రామంలో గడపగడపకు ప్రచారం..

నవతెలంగాణ- రెంజల్: రెంజల్ మండలం కళ్యాపూర్ గ్రామంలో గురువారం కాంగ్రెస్ నాయకులు ఒడ్డెక్క మోహన్ ఆధ్వర్యంలో గడపగడపకు ప్రచారానికి శ్రీకారం చుట్టారు. రాబోయే ఎన్నికల్లో కాంగ్రెస్ పార్టీని అత్యధిక మెజార్టీతో గెలిపించాలని, కాంగ్రెస్ పార్టీ ఆరు గ్యారెంటీ పథకాలతో ముందుకు రాగా, బడుగు బలహీన వర్గాల అభివృద్ధికి తోడ్పడతాయని ఆయన అన్నారు. గ్రామంలో ప్రతి వార్డులో గడపగడపకు ప్రచారాన్ని నిర్వహించామని ఆయన పేర్కొన్నారు.
Spread the love
Latest updates news (2024-05-24 12:20):

how to yur have better sex with wife | natural way to B5l increase libido | 5 inch XQi erect penis | far infrared erectile qYN dysfunction | 5Ga ace medication effects on erectile dysfunction | strong erection anxiety foods | what is free shipping vitaperf | status pills doctor recommended gnc | does 6VH trintellix cause erectile dysfunction | improve testosterone for sale | Herbal Male Enlargement Hja Pills | Tu1 does viagra have expiration date | gQS where to get viagra pills | whats another name for male enhancement pills 5LE | male enhancement OtJ pills cialis | RNv natural male libido boosters | how to buy wiS viagra without prescription | erectile dysfunction xwk doctor nearby | all natural patch for erectile Ilk dysfunction | male sexual zcg enhancement drugs | hiv treatment cbd cream wiki | doctor recommended alpha boosters | erectile dysfunction clinics 8Gg atlanta | ills that make you last cO4 longer in bed walmart | HmD max performer pills walmart | side effects of viagra tjn overdose | the rock R4N snl erectile dysfunction | todo sobre 5Aj el viagra | smiling cbd vape bob | can kHl l tyrosine make you sleepy | extenze maximum Jtu strength male enhancement 30ct reviews | side 9Jv effects of cianix male enhancement | attention drugs permanent erectile dysfunction mNn | the chew snapchat genuine | viagra pills free shipping shoppers | african viagra for sale hXK | cnc online sale vitamins store | HyT erectile dysfunction doctors las vegas | ten hard days cv9 male enhancement | viagra boys online sale brooklyn | is there a womens viagra rPW | online shop semi hardon | viagra connect active Ogw ingredient | losartan potassium cvf viagra interaction | does masturbation count as exercise 9Wj | duramale male enhancement IdI pills | BEC male enhancement pills before and after pictures | growth most effective hormone spray | male ejaculation online shop enhancer | rostate milker cbd vape