సకలకళా వల్లభి సారంగి

చాలా కాలం తర్వాత మళ్ళీ ఇప్పుడు ‘నవలలు’ పాఠకులకు విరివిగా చేరుతున్నాయి. తెలుగు నవల ఎంతో ప్రాచీనమైంది. 160 ఏండ్లకు పైగా…

తెలుగు సాహిత్యానికి అక్షరమాల కొప్పుల కవిత్వం

”అక్షరమే నా సాంస్కతి నా ఆలోచనలే కవితా కుసుమాలు… నిత్య నైవేద్యముగా తెలుగు తల్లికి ప్రతి నిత్యం అక్షరాభిషేకం ….” తెలుగు…

డయాస్పోరా కథలు

          ‘పాస్‌పోర్ట్‌’ కథా సంపుటి రచయిత్రి మాచిరాజు సావిత్రి తన తొమ్మిదవ ఏటనే అమెరికాలో స్థిరపడ్డారు. తొలితరం తెలుగు రచయిత్రిగా…