నేర రహిత సమాజ నిర్మాణంలో సీసీకెమెరాలు కీలకం

– ఒక్క సీసీ కెమెరా వందమంది పోలీసులతో సమానం
– ఎస్సై రవి గౌడ్‌
నవతెలంగాణ-కొడంగల్‌
నేర రహిత సమాజ నిర్మాణంలో సీసీకెమెరాల పాత్ర చాలా కీలకమని కొడంగల్‌ ఎస్సై రవి గౌడ్‌ అన్నారు. మండలంలోని పెద్దనందిగామ గ్రామంలోమంగళవారం స్థానిక సర్పంచ్‌తో కలిసి ఎస్సై రవిగౌడ్‌ అవగాహనా కార్యక్రమం నిర్వహించా రు. ఎస్సై రవి గౌడ్‌ మాట్లాడుతూ నేర రహిత స మాజ నిర్మాణంలో సీసీ కెమెరాలు చాలా కీలకం గా పనిచేస్తాయన్నారు. ప్రజలు, ప్రజా ప్రతి నిధు లు ముందుకు వచ్చి తమ గ్రామాల్లో విధిగా సీసీకె మెరాలు ఏర్పాటు చేసుకోవాలని సూచించారు. సీసీకెమె రాల ఏర్పాటు ద్వారా నేరాలను అదుపు చేయవచ్చని, దొంగతనాలు నివారించే అవకాశం ఏర్ప డుతుందన్నా రు. ఒకవేళ దొంగతనం జరిగినా సీసీ కెమెరాల ద్వారా వారిని గుర్తించి పట్టుకోవచ్చన్నారు. సీసీకెమెరాల ఏర్పా టు చేసే విధంగా దాతలు ముందుకు రావాలన్నారు. కార్యక్రమంలో ఏఎస్‌ఐ శ్రీహరి, గ్రామస్తులున్నారు.

Spread the love
Latest updates news (2024-06-22 19:34):

cost of fasting blood sugar lE5 test in bangalore | is fructose a reducing blood U0m sugar | blood sugar 500 symptoms A6H | can testing blood sugar help you bOb lose weight | symptoms of pRD imbalanced blood sugar | recipes to lower blood thv sugar and cholesterol | what should your blood sugar level be after OtT fasting | is kwD 201 a bad blood sugar level | when to take fasting blood sugar qi5 gestational diabetes | how to keep blood sugar levels stable zX5 throughout workouts | oR5 augmentin raise blood sugar | O67 high blood sugar after eating bread | 3cv what is the average blood sugar calculated from the hba1c | can menopause cause low blood qzg sugar | how R7l does homeostasis control blood sugar levels | will blood sugar rise after eating DJX in non diabetic | printable W0q log for blood sugar and blood pressure | can honey lower your blood sugar 7CM | define random blood mKQ sugar test | can progestin medication make blood sugar rise 9Cu | creatine and blood sugar levels umi | can stress raise blood sugar zoI in dogs | natural herbs to GHn lower blood sugar | how does high blood sugar WOy effect your eyes | A7N blood sugar postprandial range | accucheck e 3 uRD on blood sugar machine | normal 2 hr pp blood sugar waE levels in teens | blood sugar balancing act how exercise tips the scales bWj | fh1 can biotin raise blood sugar | does RNh low blood sugar affect eyesight | checking blood sugar video Ynz | how to calibrate 1PA blood sugar meter | high blood isb sugar effect on immune system | does ragi control 7K1 blood sugar | 134 blood sugar level slY after eating 2 hours | how tmC to check a ferrets blood sugar | dehydration and elevated vat blood sugar | how much will 6 units of insulin lower PFd blood sugar | does manuka 1Uz honey affect blood sugar | blood sugar conversion MyB table mmol l to mg dl pdf | accu chek blood sugar chart Czc | blood sugar 575 cbd cream | how to treat low blood sugar 6vG gestational diabetes | how does kUA sodium affect blood sugar | ajq blood sugar and fertility | does low blood sugar LO1 cause low temperature | accu chek active CDG normal blood sugar range | HtO diabetes blood sugar test times | ketogenic diet is true blood sDA sugar control | is 250 DyR high for blood sugar