మదన్ మోహన్ పై రూపొందించిన సీడీ ను ఆవిష్కరించిన కాంగ్రెస్ నాయకులు

నవతెలంగాణ- గాంధారి
ప్రదేశ్ కాంగ్రెస్ కమిటీ ఐటీ సెల్ చైర్మన్ పిసిసి ఉపాధ్యక్షుడు మదన్ మోహన్ పై మండలంలోని ముద్దేల్లి గ్రామానికి చెందిన కాంగ్రెస్ పార్టీసీనియర్ నాయకుడు మోహన్ యాదవ్ పాటను రచించి స్వయంగా ఆయనే పాడిన పాటను సిడి రూపంలో మలిచి పాటను రూపొందించారు. రూపొందించిన సిటీలను మండల కేంద్రంలోని హరలే గార్డెన్స్ లో కాంగ్రెస్ పార్టీ నాయకులు ఆవిష్కరించారు ఈ కార్యక్రమంలో కాంగ్రెస్ పార్టీ నాయకులు రమేష్ రావు, బండరీపరమేష్,నీలరవి,ఉమ్మాజీ భాస్కర్ రావు, చాకలి కృష్ణ, కిషన్, బామాన్ సురేష్, సర్ధార్ నాయక్, సంతోష్, బాపురావు, సాకారం, కాంగ్రెస్ పార్టీ నాయకులు, కార్యకర్తలు పాల్గొన్నారు

Spread the love
Latest updates news (2024-06-13 12:43):

male enhancement pill and flying mtT | hydromax pump genuine cheap | hero Vwz male enhancement reviews | sildenafil citrate 100mg dosage B4I | my husband has erectile dysfunction what wyU can i do | herbal viagra cbd vape ingredients | does ageless male tonight zcO work like viagra | home sex doctor recommended remedies | penis plumper genuine | sildenafil citrate dosage for sale | dizziness and erectile Q73 dysfunction | mkV natural ways to improve male libido | libido enhancer for women Jgf | erectile dysfunction health aqM problems | over the counter cure 1ai for erectile dysfunction | male enhancement kYm products walmart | what is in cialis R7S | better sexual heath online sale | allopathic medicine list with t1Y disease | penis extender online sale damage | psychiatrist erectile online sale dysfunction | penis big sale bed | grockme for sale gnc | alzare male enhancement official | vitamins Ah6 for your brain | taking valium and viagra Ils together | cialis vs viagra WjO dosage | does sumatriptan cause erectile dysfunction d0s | can diuretics Rr7 cause erectile dysfunction | erectile Nkn dysfunction medication online pharmacy | how to raise 2Wl my libido | best viagra low price uk | reddit free trial intense orgasm | can viagra help with Pdj performance anxiety | spiritual meaning of jGg erectile dysfunction | gsH colon cancer erectile dysfunction | yellow japanese SOU male enhancement pills | phoenix for jmt erectile dysfunction | gas station big sale viagra | do convenience store male enhancement YTj pills | man man sexuality genuine | viagra for sale in fPg jamaica | viagra side effects OQu how long | 2R4 viadex male enhancement pills | doctor recommended female viagra shop | big sale sex with viagra | big sale tumblr viagra | ajmal medicine for oou erectile dysfunction | erectile dysfunction treatment WUw in charlotte | is viagra legal Lqe in dubai