ముఖ్యమంత్రి సహాయకు పంపిణీ

ముఖ్యమంత్రి సహాయ చెక్కు అందజేస్తున్న మాజీ సర్పంచ్ నర్సారెడ్డి
ముఖ్యమంత్రి సహాయ చెక్కు అందజేస్తున్న మాజీ సర్పంచ్ నర్సారెడ్డి
నవతెలంగాణ – జక్రాన్ పల్లి
జక్రన్ పల్లి గ్రామనికి చెందిన చిల్కురి గంగారెడ్డికి సీఎం రిలీఫ్ ఫండ్ నుండి మాజీ ఎమ్మెల్సీ, విజి గౌడ్  సాకారంతో మంజురు అయిన రూ.17,000 చెక్కును జక్రన్ పల్లి ఎక్స్ సర్పంచ్ కాట్ పల్లి నర్సారెడ్డి  చేతుల మీదుగా లబ్దిదారు కుటుంబ సభ్యులకు పంపిణి చేశారు. ఈ చెక్కును మంజూరు చేసిన మాజీ ఎమ్మెల్సీ విజిగౌడ్ కు బాధిత కుటుంబ సభ్యులు ధన్యవాదాలు తెలిపారు.
Spread the love
Latest updates news (2024-06-18 21:52):

POK how does blood pressure affect blood sugar | breakthrough method to normalize blood B9c sugar | cefadroxil and low blood 1Eu sugar | blood fsR sugar sex magik hdtracks | can beetroot increase blood sugar lcO | ONz nicotine gum and blood sugar levels | how do i feel COF when my blood sugar is high | how to OeT naturally lower blood sugar levels quickly | vitamin b12 iOB blood sugar | before dinner blood WOq sugar | op2 what should your blood sugar be after eating breakfast | how to i3X lower blood sugar fast during pregnancy | holding sugar in mouth to raise blood HH5 sugar faster | blood sugar level 110 jux means | tattoo ink that changes color with wac blood sugar levels | proper blood sugar range for VDP an adult male | cortisone raise blood 9VQ sugar | 123 blood sugar level before eating 3hQ | blood sugar level xBy at 60 | blood sugar levels VhU for 16 year old | can tooth TJi pain raise blood sugar levels | cant raise blood t8f sugar | vitamin E4M d and blood sugar levels | low blood sugar example 9OK | will blueberries spike your 36A blood sugar | are zP0 apples bad for high blood sugar | will zofran raise your blood sugar OUc | when diabetic what should blood sugar level be after eating SY3 | when should you test jeC fasting blood sugar | what is an acceptable blood sugar level 8VS | protein raise blood sugar Kke | F4V high blood sugar body is cold | does wPq liquor raise your blood sugar | blood Ehm and sugar song | what happens Ges when you have a high blood sugar level | blood 6Gx sugar 144 before eating | low blood sugar symptoms during period Ofi | how long to check blood sugar after qAC coffee | MHp turmeric side effects blood sugar | natural blood sfK sugar control | how to clean a blood stn sugar monitor | brilliant level MB2 blood sugar support | can high blood sugar bqo cause anxiety attacks | what cIS is normal blood sugar before a meal | blood sugar of 4Hr 121 right after eating | RwV blood sugar levels and alcohol | check your blood sugar on your CXK phone | us blood sugar normal DVt levels | does eating carbs on ketospike blood sugar 63W | non diabetic blood sugar pLG range