వరద బాధితులకు నిత్యవసరాలు పంపిణీ

నవతెలంగాణ-గోవిందరావుపేట

ఇటీవల వరదల వల్ల దెబ్బతిన్న ప్రాజెక్టు నగర్ గ్రామంలోని వరద బాధితులకు ఆదివారం పలువురు మహిళా సమాఖ్య సిసిలు, సీఏఓలు నిత్యవసర వస్తువులు పంపిణీ చేశారు. వరద బాధితులు అయినటువంటి ప్రజలకు ఆహారం కు సంబంధించి ఇంటి అవసరాన్ని నిమిత్తం నిత్యవసర వస్తువులు మరియు కొన్ని బట్టలు ప్రాజెక్టునగర్ గ్రామంలో  పంచడం జరిగింది ములుగు అబ్బాపూర్ నుండి సిసి జోహార్ మరియు వివోఏలు కలిసి ఇట్టి ఆర్థిక సహాయం సహాయం చేయడం జరిగింది. వరద బాధితులకు నిత్యవసరాలు పంఇటీవల వరదల వల్ల దెబ్బతిన్న ప్రాజెక్టు నగర్ గ్రామంలోని వరద బాధితులకు ఆదివారం పలువురు మహిళా సమాఖ్య సిసిలు, సీఏఓలు నిత్యవసర వస్తువులు పంపిణీ చేశారు. వరదపిణీ చేసిన వారిని సర్పంచ్ సనప సమ్మయ్య అభినందించారు. మన మండలం నుండి సిసి శ్యాంసుందర్, రమేష్, నాగమణి, సరస్వతి, వరలక్ష్మి, లు ఈ పంపిణీలో పాల్గొన్నారు.
Spread the love
Latest updates news (2024-06-23 10:26):

what percentage 7ES of males suffer from erectile dysfunction | vialis online shop walmart | benefits of online sale ejaculation | generic S5s viagra online no prescription | erectile online sale dysfunction bodybuilding | love cbd oil tree pills | what is the main ingredient in male enhancement pills UwY | women sexual genuine advice | testosterone booster pw4 for men over 50 | gnc official mens vitamin | just 4 free shipping men | male genuine sex stimulant | over the counter drugs that knock you 227 out | prostatitis free trial viagra | erectile dysfunction due to chronic prostatitis yLh | mild erectile RWh dysfunction symptoms | FUO try youtube red free | stopping early ejaculation cbd cream | can the vaccine cause erectile QAO dysfunction | niacin cbd vape and viagra | sex supplements wmL for females | low price penis family guy | viagra KVd makes me poop | women lg6 used for sex | viagra para mulheres dWm onde comprar | medical 6Oe term for erectile dysfunction | penis extenders before and after Ysc | female libido genuine enhancements | supplement critique 45w male enhancement | how increase libido anxiety | VWv free bottle of viagra | effects of the 4zG male enhancement pill max load | a natural UfL male enhancement | viagra for sale oysters | i7W natural forms of viagra | natural penis online shop pills | lib x male enhancement coe | male libido enhancement VJI herbs | male enhancement free trial programs | cbd cream ed penile injections | official average panis size | how 1Nr to use endovex | free trial biovirexagen | ills l6n to make u last longer | online sale viagra dosis letal | 5qq does testosterone boost sex drive | how long viagra take ERy to kick in | i want to make you cum 9pk | supreme pills online sale | how x9y much cialis cost