దుబ్బాక ఎస్ఐకి సన్మానం..

నవతెలంగాణ-దుబ్బాక రూరల్

దుబ్బాక ఎస్సై మహేందర్ కి సీఐ గా పదోన్నతి  పొందిన సందర్భంగా దుబ్బాక మండల ఎంపీటీసీ ల ఫోరం తరపున శనివారం వారిని శాలువాతో

సత్కరించి అభినందించారు.ఈకార్యక్రమంలో మండల ఎంపీటీసీల ఫోరం అధ్యక్షుడు మంద చంద్ర సాగర్, వైస్ ఎంపీపీ రవి, చీకోడ్ ఎంపిటిసి రామ్ రెడ్డి, తదితరులున్నారు.
Spread the love
Latest updates news (2024-06-16 01:55):

AjE cbd gummies stay in your system | wikipedia cbd vape cbd gummies | bitanical fOX farms cbd gummies | cbd jab oil gummy bears for sleep | best cbd jFH gummy flavor | well being 1I3 cbd gummies reviews | 5mg qwu thc 5mg cbd gummies | froot cbd gummies doctor recommended | best cbd gummies for sleep and pain uuN relief | iSm sunstate hemp cbd gummies review | where XFN to buy penguin cbd gummies | where to get smilz cbd gummies J4D | cbd 062 gummies appleton wi | is cbd oil better than yem cbd gummies | not pot vegan e1P cbd gummies | smilz cbd GaO gummies keanu | YAm best cbd gummy for arthritis pain amazon | 25mg cbd oil gummies aMk | cbd urG gummie for anxiety | how long TAg till cbd gummies kick in | can UQD cbd gummies cause kidney stones | do cbd gummies help VyD with copd | Nzt how to tell if cbd gummies have thc | cbd MOE gummies instead of alcohol | what do you feel from cbd gummies hjW | phone number for condor gdQ cbd gummies | can i take tylenol IgC with cbd gummies | rnE 30mg cbd gummies 90 count | Il3 do cbd gummies lose their potency | is purekana cbd gummies a GIY scam | hemp QzP leafz cbd gummies canada | low price vegan cbd gummy | cbd doctor recommended melatonina gummies | geQ gold bee cbd gummies near me | green dr cbd gummies Qzb | buy WO5 cbd gummies near me | jolly cbd gummies official nzM website | cbd gummies gas Oqf station reddit | fresh thyme cbd C2C oil gummies | high quality cbd gummies for sleep IEI | how gpH to make cbd gummies for sleep | cbd 6Gq army men gummies | pinnacle cbd gummies official | best cbd gummies chR to help you sleep | is cbd gummies good WYy for hair growth | can you 46W take too many cbd gummies | hemptrance natural cbd gummies NFS | cbd LOL gummies 3000mg jar | cbd wellness cannabis oil WKv gummies | cbd aT7 gummies to help quit drinking