దొంగల పాలన దొరల పాలన పారదోలండీ కాంగ్రెస్ పార్టీని గెలిపించండి

పెద్ద తడగూర్ ఎన్నికల ప్రచార సభ లో కాంగ్రెస్ పార్టీ అభ్యర్థి తోట లక్ష్మి కాంతారావు

నవతెలంగాణ- మద్నూర్: ప్రత్యేక రాష్ట్రం సాధించుకుంటే ప్రతి కుటుంబం బాగుపడుతది అనుకుంటే కెసిఆర్ ఆయంలో దొంగల పాలన దొరల పాలన కొనసాగుతుందని అలాంటి పాలనకు పారదోలే సమయం అసన్నమైందని ప్రజలారా ఆలోచించండి. దొంగల పాలనకు దొరల పాలనకు పార దోలుదాం కాంగ్రెస్ పార్టీ ఆయంలో మంచి పాలన కొనసాగించుకుందాం అంటూ జుక్కల్ కాంగ్రెస్ పార్టీ అభ్యర్థి తోట లక్ష్మీకాంతరావు ప్రజలకు పిలుపునిచ్చారు. గురువారం నాడు మద్నూర్ మండలంలోని పెద్ద తడుగూరు గ్రామంలో ఎన్నికల ప్రచారంలో మాట్లాడుతూ ప్రజలకు విజ్ఞప్తి చేశారు. ఈసారి జరిగే ఎన్నికల్లో కాంగ్రెస్ పార్టీకి ఓటు వేసి గెలిపించండి ప్రజా సమస్యలకు ఎల్లవేళల సేవలందిస్తానని హామీ ఇచ్చారు. ఈ ప్రచార కార్యక్రమంలో పెద్దత్తడుగూరు కాంగ్రెస్ పార్టీ ముఖ్య నాయకులు రాజు ఆధ్వర్యంలో గ్రామ ప్రజలు పెద్ద ఎత్తున అభ్యర్థికి భాజా భజంత్రీలతో టపాకాయలు కాలుస్తూ స్వాగతం పలికారు కాంగ్రెస్ పార్టీకి జనాలు ఈసారి ఎన్నికల్లో భారీ మెజారిటీతో గెలిపించాలని అభ్యర్థి కోరారు.
Spread the love
Latest updates news (2024-05-21 02:45):

cbd cream cheap penis enlargement | lyF male enhancement boxer briefs | cure ed online shop instantly | free trial duromax testosterone reviews | e6V how to increase penile size naturally exercises | E4M vaso prophin male enhancement reviews | grape seed Xl5 extract impotence | best natural ed remedy 6I6 | LX9 erectile dysfunction is treatable | nox pills genuine | online shop penis alert | tips for UDE sex in tamil | cual es el mejor fpm viagra para hombre | hg5 erectile dysfunction find a doctor | instant male enhancement b1n pills near me | what are the side effects of viagra foV pills | safe yjF tablets for erectile dysfunction | cialis hL0 for ed dosage | what QmS does viagra do if you don t have ed | what can doctors do for erectile 6xf dysfunction | fda approved libido enhancers for females rIa | big sale venous leak viagra | black viagra pills for sale | reddit cbd cream supplements | genuine instant porn | MhX spinal pronated erectile dysfunction | anemia big sale erectile dysfunction | viagra y alcohol efectos OrW | sex increasing medicine for AEC male | rhino free trial pill review | how is cialis different 4XI from viagra | doctor recommended red ginseng erection | free penis enlarging doctor recommended | rhino 17 free trial pills | male female free trial viagra | extenze original low price formula | black stallion pills reviews 88C | doctor recommended facts about cialis | sexual support sex FKO pill for women | jwJ gh 2 horny goat weed | does viagra interact with amlodipine sNj | where to buy male enhancement pills over the counter VUY | sexual pills for uE7 men | cocaine viagra cbd oil | 181 blue steel male enhancement strips | is girth more T3k important than length | safe free shipping viagra | male official sexually pill | male enhancement supplement i3e best | viagra user free shipping experiences