అతడు ప్రేమికుడు

పేరుకు పోయిన మట్టి అట్టడుగున
మనిషి కోసం…
మనిషిని పదార్థంగా
వ్యధార్థంగా అర్థరహితంగా
విపరీతార్థవిలోమ కల్లోలితంగా
ఏమార్చిన పొరలను
ఒక్కోక్కటీ వొలిచేస్తూ
అసలు రూపాన్ని
కనుగొనే పయనంలో…
తనను తాను ఆవిరి చేసుకుని
విశ్వవ్యాప్తమైనవాడు
అతడే… అతడే!
జ్ఞానపు కీకారణ్యంలో
చెట్టునూ పుట్టనూ
పువ్వునూ పుప్పొడి
రేణువుల పరిమళాన్ని
ఆస్వాదించి సాధించిన
విజ్ఞాన వనమాలి అతడే…
చెమట తడిలో మొలకెత్తి
విశ్వాంతరమై ఎగబ్రాకిన
పెట్టుబడి గుండెలపై కూర్చుని
దశాబ్దాల జీవితాన్ని
చుట్టముక్కలుగా కాల్చి
దాని రహస్యాన్ని రాల్చినవాడు
అతడే… అతడే…
సత్య సౌందర్యానంద సమ్మోహితుడు
నిత్య శ్రామిక ప్రేమికుడు
మానవతా సౌధంపై
ఎగిరే పతాకం
ఇదిగో…
ఇన్ని వర్థంతుల తర్వాత కూడా
శత్రువు అదిరిపడేలా
బ్రతికే ఉన్నాడు
అతడు నిజమైన మనుష్యుడు
చిరంజీవుడు కామ్రేడు
(మార్క్స్‌ వర్థంతికి జోహార్లతో)
– కె. ఆనందాచారి

 

Spread the love
Latest updates news (2024-06-15 10:30):

online sale gold cbd gummies | cbd gummies 15l if pregnant | free full spectrum cbd gummies V9J samples | MUS are hemp cbd gummies legal in nj | cbd gummies vcC for stomach | NOp are cbd gummies good for arthritis pain | cbd WEW gummies international shipping | LNY can you take cbd gummies with zoloft | cbd gummies in massachusetts JR8 | mayim bialik cbd NEX gummies review | strongest cbd gummies with aRR thc | thclear edibles htg cbd peach gummies 60mg | are cbd gummies illegal in alabama zgI | cbd dr0 gummies to buy los angeles | smilz cbd gummies quit smoking reviews gzj | LaW do cbd cannabidiol gummies get you high | cbd gummy 2T6 bear diagram | cbd tincture or nR5 gummies | mkC happy hemp cbd gummies | eagle Sat hemp cbd gummies side effects | botanical farms cbd zNn gummies stock | provacan doctor recommended cbd gummies | what cbd gummies are good for migraines lPG | cbd gummy for flying g5N anxiety | where to buy hemp bomb cbd gummies 2LT near me | hemp 8QK bombs cbd gummies 5 games | kangaroo cbd gummies QLS 5000mg | just cbd gummies for wK0 pain | fort lauderdale eCs cbd gummies | OcJ what does koi cbd gummies do | liberty nrO cbd gummies amazon | 2 year old ate cbd gummies qKT | qIM cbd gummies smell like weed | can you 4ol drive on cbd gummies | 7M2 cbd gummies barneveld ny | best 2bD cbd gummies calfornia | can hcm you pack cbd gummies on a plane | cbd gummy bears fMm for sleep | 6II healix cbd gummies cost | cbdfx cbd gummies with 2j0 melatonin | diD natures boost cbd gummies keanu reeves | cbd gummies NrV henderson nv | where to buy green apple cbd nHH gummies | cbd 1500 mg gummies NPO | BJK cbd bear shark gummies | cMF are royal cbd gummies safe | best cbd UyO gummies for joint pain uk | uly cbd gummies shark OLO tank update | Rbn 1000mg edible cbd gummies | tinnitus gummies free shipping cbd